preloader

Blog

การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

รากฟันเทียมคือการใส่ฟันทดแทนฟันเดิมที่สูญเสียไปแบบติดแน่น โดยการฝังรากฟันเทียม คือการผ่าตัดที่นำโลหะผสมหรือโครงฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกรภายใต้เหงือกเพื่อใช้แทนรากฟันธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีการใส่ฟันทดแทนที่ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานยาวนาน และให้ความรู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ

โดยปกติแล้วรากเทียมจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันแท้ หรือทดแทนการใช้ฟันปลอม ซึ่งฟันปลอมจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบถอดได้และแบบติดแน่น ฟันปลอมแบบถอดได้คือฟันปลอมทั่วไปที่เราเห็นกันบ่อยๆที่ผู้สูงอายุใช้กัน ส่วนฟันปลอมแบบติดแน่นจะมีสะพานฟันกับรากเทียม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรากเทียมกับฟันปลอมถอดได้แล้ว ฟันปลอมแบบถอดได้จะมีแรงบดเคี้ยวน้อยกว่าฟันธรรมชาติ 3-4 เท่า ในขณะที่การบดเคี้ยวของรากเทียมจะใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากกว่า รากเทียมจึงช่วยให้ผู้ป่วยเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นหลังจากที่สูญเสียฟันธรรมชาติไปแล้ว

ข้อดีของทันตกรรมรากเทียม
– ยิ้มด้วยความมั่นใจ
– รับประทานอาหารได้ทุกชนิดที่คุณชื่นชอบ
– พูดจาชัดถ้อยชัคคำเป็นธรรมชาติ
– เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว ทำให้อาหารย่อยได้ดีขึ้น
– บูรณะโครงสร้างของใบหน้าให้เกิดความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
– สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น
– เชื่อมั่นในตนเองและทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี

หลังจากการผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมแพทย์จะให้ทานอาหารเหลวก่อนในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก เพื่อไม่ให้การเคี้ยวกระทบกระเทือนกับการฝังรากเทียม และหลังจากที่ผู้ป่วยเริ่มเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นทันตแพทย์จะแนะนำให้ใช้ฟันอีกข้างที่ไม่ได้ทำการผ่าตัดเคี้ยวอาหารแทน จากนั้นจึงค่อยๆ เปลี่ยนเป็นอาหารปกติได้ถ้าผู้ป่วยสามารถเคี้ยวได้ละเอียดแล้ว