preloader

สุขภาพช่องปากและฟัน

สุขภาพช่องปากและฟัน

การจัดฟันแบบใส ปวดฟันน้อยกว่าการจัดฟันแบบติดแน่น
จัดฟันได้สบาย โดยไม่มีเหล็กจัดฟันมาคอยให้ยุ่งยากรำคาญ
หากเด็กมีอาการฟันผุ ขณะจัดฟันในเด็ก
การใช้เครื่องมือ EF LINE ช่วยปรับปรุงการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อใบหน้าในเด็กได้ดี
จัดฟันในเด็ก ช่วยแก้ไขความผิดปกติของฟันก่อนที่จะสายไป 
ฟันชุดแรกของลูก สำคัญกว่าที่คิด พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม
จัดฟันในเด็กเสร็จแล้วฟันก็จะอยู่ในสภาพนั้นตลอดไปหรือไม่
ความเชื่อผิดๆของการจัดฟันในเด็ก
ความเชื่อผิดๆของการจัดฟันในเด็ก