preloader

Blog

แบบไหนดีกว่ากัน ! ระหว่างการ จัดฟันแบบใส กับการจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces

แบบไหนดีกว่ากัน ! ระหว่างการ จัดฟันแบบใส กับการจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces

ในการรักษาทางทันตกรรม เป็นการแก้ไขปัญหาฟันในทุกรูปแบบ ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้เข้ารับการรักษามีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากอย่างไร ซึ่งแต่ละบุคคลแน่นอนว่า มีปัญหาแตกต่างกันอย่างแน่นอน หลายคนเลิกจะเข้ารับการจัดฟัน เพราะมีปัญหาฟันที่ซ้อนเก อย่างรุนแรงและอยากมีฟันที่เรียงกันสวยงามและเป็นธรรมชาติ แต่บางกรณีก็มีผู้ที่มีปัญหาฟันเพียงเล็กน้อย และเข้ารับการจัดฟันแบบใส ซึ่งทันตแพทย์อาจจะแนะนำให้จัดฟันในรูปแบบ เพราะการจัดฟันแบบใส เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาฟันเพียงเล็กน้อยหรือผู้ที่เคยผ่านการจัดฟันมาแล้ว แต่ไม่ใส่รีเทนเนอร์ จึงทำให้เกิดฟันห่างได้ ซึ่งถึงแม้ผู้ที่เคยจัดฟันมา แต่ใส่รีเทนเนอร์ไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดปัยหาตามมา แต่อย่างไรก็ตาม หากเข้ารับการจัดฟันแบบใส จะต้องมีวินัยในเรื่องของการสวมใส่เครื่องมืออย่างมาก เพราะไม่อย่างนั้น ก็จะเกิดปัญหาเดิมๆได้

ความแตกต่างระหว่างการจัดฟันแบบใส กับการจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces มีข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของเครื่องมือ เครื่องมือการจัดฟันแบบใส สามารถถอดออกได้ และมีความหลากหลายในการรับประทานอาหาร รวมไปถึงสามารถทำความสะอาดช่องปากได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่การจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces ไม่สามารถถอดเครื่องมือออกได้ และรับประทานอาหารได้ไม่หลากหลาย แต่การจัดฟันแบบรวดเร็ว มีความเจ็บและระคายเคืองน้อยกว่าการจัดฟันแบบใส รวมไปถึงระยะเวลาในการจัดฟันก็น้อยกว่าการจัดฟันแบบใสด้วย นี่คือข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดว่า ไม่ว่าการจัดฟันแบบไหน ก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างแน่นอน มีจุดเด่น เอกลักษณ์ คนละแบบ แต่ในเรื่องของระยะเวลาต้องยกให้การจัดฟันแบบรวดเร็ว ซึ่งทำให้เห็นผลได้เร็วกว่า

แต่การจัดฟันนั้น ไม่ว่าจะจัดฟันแบบไหน หรือผู้เข้ารับการรักษามีความต้องการที่จะจัดฟันแบบที่ตัวเองคิดไว้ ก็ต้องทำการปรึกษาทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาเสียก่อน เพราะทันตแพทย์จะต้องทำการพิจารณาช่องปากของผู้เข้ารับการรักษาก่อนว่า เหมาะสมที่จะเข้ารับการจัดฟันในรูปแบบใด เพราะการจัดฟันแบบใส หรือการจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces ไม่สามารถทำได้ทุกคน มีข้อจำกัดในเรื่องของการจัดฟันอยู่ ซึ่งทันตแพทย์จะทำการวินิจฉัยเองว่า สภาพฟันและช่องปากของผู้เข้ารับการรักษา เหมาะที่จะจัดฟันแบบใด ทั้งนี้สามารถเข้ารับการประเมินช่องปากได้ฟรี รวมไปถึงสามารถเข้ารับคำแนะนำจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคลีนิค Idol Smile ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย