preloader

Blog

การสูบบุหรี่ ส่งผลต่อการจัดฟันแบบใส !

การสูบบุหรี่ ส่งผลต่อการจัดฟันแบบใส !

การสูบบุหรี่ถือเป็นการทำลายสุขภาพเป็นอย่างมาก ไม่แม้แต่สุขภาพกายแต่จะส่งผลถึงสุขภาพของช่องปากด้วย ในบางรายอาจจะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งการสูบบุหรี่ของผู้เข้ารับการรักษาจะส่งผลโดยตรงต่อช่องปาก และยังทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์และทำให้เกิดคราบบนผิวฟันอีกด้วย ซึ่งจะทำให้เสียบุคคลิกภาพ

ถ้าหากผู้ที่เข้ารับการรักษาเป็น ผู้ที่สุบบุหรี่สามารถเข้ารับการักษาแบบปกติเพียงได้ แต่ระหว่างที่เข้ารับการรักษาแนะนำให้ถอดเครื่องมือการจัดฟันออกทุกครั้งที่สุบบุหรี่ เนื่องจากคราบนิโคตินจากบุหรี่อาจจะทำให้เครื่องมือจัดฟันแบบใสเปลี่ยนสี เกิดคราบเหลืองและอาจจะทำให้เครื่องมือมีกลิ่นได้

ทั้งนี้ก่อนการรักษา ผู้เข้ารับการรักษาควรแจ้งทันตแพทย์ก่อนเข้ารับการจัดฟันว่า ผู้เข้ารับการรักษาสูบบุหรี่ เพื่อที่จะได้วางแผนการรักษาและทำการตรวจช่องปากอย่างละเอียดก่อนเข้ารับการรักษา โดยทางคลีนิค Idol Smile มีทีมทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ยาวนาน คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการจัดฟันแบบใส เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษาเกิดความมั่นใจก่อนการเข้ารับการจัดฟัน