preloader

Blog

ผลกระทบจาก เครื่องมือการ จัดฟันแบบใส invisalign !

ผลกระทบจาก เครื่องมือการ จัดฟันแบบใส invisalign !

การจัดฟันแบบใส invisalign ถือว่าเป็นการจัดฟันอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมมากในหมู่ดารานักแสดง เพราะการจัดฟันแบบใสนั้น จะทำให้มองเห็นเหล็กจัดฟันได้ยาก และสามารถถอดออกได้เวลารับประทานอาหาร ด้วยเอกลักษณ์ในข้อนี้ จึงทำให้การจัดฟันแบบใสได้รับความนิยม และเป็นการจัดฟันที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลยทีเดียว การจัดฟันแบบใส invisalign จะช่วยทำให้ผู้เข้ารับการจัดฟัน กลับมามีรอยยิ้มที่สดใส และมีฟันที่เรียงสวยเป็นธรรมชาติ แต่การจัดฟันแบบใสนี้ มีข้อเสียก็คือ ผู้เข้ารับการจัดฟันจะต้องมีวินัยในการใส่เครื่องมือ ด้วยเครื่องมือแบบใสที่สามารถถอดออกได้ อาจจะทำให้ผู้เข้ารับการจัดฟันอาจจะละเลยการใส่เครื่องมือ ซึ่งถือว่า ไม่ควรทำเป็นอย่างมาก เพราะจะส่งผลกระทบต่อการจัดฟันเป็นอย่างมาก

สำหรับผลกระทบหรือผลเสียที่ได้จากการที่ผู้เข้ารับการจัดฟัน ไม่ใส่เครื่องมือเป็นประจำ ก็อาจจะทำให้ผลการรักษาเกิดความคลาดเคลื่อนได้ เพราะเครื่องมือการจัดฟันแบบใสนั้น สามารถอดออกได้ ซึ่งบางรายอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ ทำให้ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่ทันตแพทย์ผู้ทำการจัดฟันกำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลเสียให้การเคลื่อนตัวของฟัน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะฉะนั้นผู้เข้ารับการจัดฟันจะต้องมีวินัยมากๆ ในการใส่เครื่องมือ อย่างน้อยวันละ 20-22 ชั่วโมง เพื่อให้ผลการรักษาที่ได้วางแผนเอาไว้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความแม่นยำ เพราะถ้าหากผู้เข้ารับการจัดฟันไม่ใส่เครื่องมือ อาจจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีก เนื่องจากต้องยืดระยะเวลาในการจัดฟันแบบใส invisalign นานขึ้นกว่าเดิม

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการรักษาควรปฏิบัติตัวตามคำสั่งของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา เพื่อให้การใช้งานของฟันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงผลการรักษาที่ประสบความสำเร็จ และเป็นไปตามแผนการรักษาที่วางไว้ ดังนั้นหลังจากการจัดฟันแบบใส invisalign ผู้เข้ารับการจัดฟันควรจะดุแลเอาใจใส่ สุขภาพช่องปากและฟันเป็นพิเศษ และต้องมีวินัยในการใส่เครื่องมือ ตามที่ทันตแพทย์ได้แนะนำ เพื่อให้ผู้เข้ารับการจัดฟันมีฟันที่สวยเป็นธรรมชาติตามเวลาทีกำหนด และจะเป็นการประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายอีกด้วย