preloader

Blog

วิธีการประเมินฟัน ก่อนเข้ารับการ จัดฟันแบบใส Invisalign

วิธีการประเมินฟัน ก่อนเข้ารับการ จัดฟันแบบใส Invisalign

การจัดฟันแบบใส เป็นการจัดฟันที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการรักษาของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา เป็นการจัดฟันรูปแบบใหม่ที่มีข้อดีมากมาย สะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน จัดฟันแบบที่สามารถมองเห็นเครื่องมือการจัดฟันได้ยาก ถือว่าเป็นธรรมชาติมากกว่าการจัดฟันแบบทั่วไป ที่มีเหล็กจัดฟันอยู่ภายในช่องปาก

การจัดฟันแบบใส Invisalign เป็นที่นิยมในหมู่ดารา นักแสดง หรือผู้ที่ทำอาชีพที่ต้องใช้ภาพลักษณ์ เช่น พิธีกรหรือผู้ประกาศข่าว เพราะการจัดฟันแบบใส จะช่วยให้เสริมบุคลิกภาพ เพราะสามารถมองเห็นเครื่องมือการจัดฟันได้ยาก รวมไปถึงไม่ส่วผลต่อการพูดคุยอีกด้วย เหมือนกันการใส่เหล็กจัดฟันที่จะทำให้เกิดปัญหาพูดไม่ชัด ซึ่งทำให้เสียความมั่นใจ

สำหรับการประเมินฟัน ก่อนเข้ารับการรักษาปัญหาฟันด้วยการจัดฟันแบบใส Invisalign จะทำการประเมินโดยทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา และทันตแพทย์จะต้องได้รับการผ่านอบรมการจัดฟันแบบใส Invisalign และได้รับการรองรับจากอเมริกาให้ทำการจัดฟันแบบใส Invisalign ได้ การประเมินฟันในการจัดฟันแบบใส ทันตแพทย์จะทำการประเมินฟันในกรณี ข้อแรกการเคลื่อนหมุนของฟัน ก็คือฟันบนกับฟันล่างไม่สบกันเมื่อขบฟัน ฟันสบไขว้ คือการที่ฟันล่างซี่หนึ่งคร่อมฟันบน ฟันซ้อน ก็คือ เมื่อมีฟันมากจนเกิดพื้นที่ของขากรรไกรทำให้ฟันเกิดการเรียงตัวไม่ตรงตำแหน่ง ปัญหาการที่ฟันล่างคร่อมฟันบน ฟันสบลึก คือการที่ฟันบนยื่นคร่อมฟันล่าง และกรณีสุดท้าย ฟันห่าง ก็คือ เมื่อมีช่องว่างระหว่างฟันที่หากกันมากเกินไป ในกรณีที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นการประเมินฟันก่อนเข้ารับการจัดฟันแบบใส Invisalign

ถึงแม้การประเมินฟันของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาจะมีความละเอียดเป็นอย่างมาก เพราะการจัดฟันแบบใส ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าสามารถแก้ไขปัญหาฟันได้ทุกกรณี ตั้งแต่ฟันยื่นเล็กน้อยไปจนถึงปัญหาฟันซ้อนแชเกกันอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม การจัดฟันแบบใส Invisalign ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถแก้ไขปัญหาฟันได้ทุกรูปแบบ และการจัดฟันแบบใส
จะทำให้ผู้ที่เขา้ารับการรักษามีสุขภาพฟันที่ดี เพราะสามารถถอดเครื่องมือการจัดฟันออกได้ขณะแปรงฟัน และสามารถใช้ไหมขัดฟันในการทำความสะอาดฟันได้ด้วย หากต้องการที่เข้ารับการจัดฟันแบบใส สามารถเข้ามาขอคำแนะนำ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ที่คลีนิค Idol Smile ที่มีประสบการณ์การจัดฟันมาอย่างยาวนาน