preloader

Blog

ขั้นตอนการจัดฟันแบบใส invisalign !

ขั้นตอนการจัดฟันแบบใส invisalign !

กาจัดฟันแบบใส ถือเป็นการจัดฟันในอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษา ซึ่งถือว่าได้รับการยอมรัยจากทั่วโลกเลยก็ว่าได้ ทางคลีนคิ Idol Smile ก็มีทีมทันตแพทย์ ที่ได้รับการรองรับให้ทำการ จัดฟันแบบใส invisalign โดยการจัดฟันแบบใสนี้มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน โดยเริ่มจากการปรึกษาจากทันตแพทย์ เพื่อประเมินช่องปากในเบื้องต้น พิมพ์ฟันและ Scan เพื่อวางแผนการรักษา

หลังจากนั้นทันตแพทย์จะทำการสร้างแผนการรักษาด้วยระบบ 3D เพื่อแสดงการเคลื่อนตัวของรากฟันและตัวฟัน หลังจากนั้นจะมีการออกแบบเครื่องมือการจัดฟันแบบใส โดยผลิตจากอเมริกา เมื่อได้รับเครื่องมือแล้ว ทันตแพทย์จะส่งมอบเครื่องมือให้แก่ผู้ที่จัดฟัน โดยเครื่องมือนี้ ผู้ที่เข้ารับการจัดฟันจะต้องสวมใส่เป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวัลนะ 20-22 ชั่วโมง และจะมีการเปลี่ยนเครื่องมือทุกๆ 2 สัปดาห์โยประมาณ

หลังจากนั้นทันตแพทย์จะทำการนัดให้ผู้ที่เข้ารับการจัดฟันทุกๆ 6-8 สัปดาห์ เพื่อตรวจช่องปากและติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมอบเครื่องมือการจัดฟันแบบใส invisalign ชุดต่อไป หลังจากการจัดฟันเสร็จสิ้นแล้ว ผู้จัดฟันจะต้องใส่รีเทนเนอร์เพื่อรักษารูปของฟันเอาไว้ ไม่ให้เลื่อนหรือเปลี่ยนไปจากเดิม เพื่อผลการรักษาที่ดี หากสนใจจะเข้ารับการจัดฟันแบบใส invisalign สามารถเข้ารับคำแนะนำจากทางคลีนิค Idol Smile ได้ ทางเรายินดีให้บริการ