ระยะเวลาการพักฟื้นหลังทำ รากฟันเทียม ของคนปกติ และ คนเป็นเบาหวาน !

การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติ ผลิตจากวัสดุไทเทเนียม ซึ่งใช้ทางการแพทย์โดยทั่วไปที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อใช้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรของคนไข้ในตำแหน่งที่สูญเสียฟันและรากธรรมชาติไป ซึ่งถือว่าการฝังรากฟันเทียม เป็นการทำการทันตกรรมที่นิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งแต่ก่อนมักจะใช้ฟันปลอมในการทดแทนฟันธรรมชาติ เนื่องจากไม่ต้องผ่าตัด และไม่ต้องพักฟื้น ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก เพราะเป็นการพิมพ์ช่องปาก และทำฟันปลอม และสามารถใช้งานได้ทันที รวมไปถึงมีราคาที่ไม่แพงเหมือนกับการฝังรากฟันเทียม ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนานพอสมควร

อย่างไรก็ตาม การใส่ฟันปลอม สามารถทำได้ทุกคน โดยไม่มีข้อจำกัดในการรักษา ไม่เหมือนกับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ที่มีข้อจำกัดในการรักษา ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำการรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียมได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคประจำตัว เช่นเป็นโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ในบางกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน แต่แพทย์ผู้รักษาพิจารณาแล้วว่า ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่สามารถควบคุมอาการป่วยได้ หรือไม่ได้มีอาการที่รุนแรง เพราะผู้ป่วยเบาหวานจะมีน้ำตาลในเลือดค่อนข้างสูง ซึ่งจะทำให้บาดแผลในช่องปากอาจจะหายช้าได้ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์ก่อนถึงจะเข้ารับการฝังรากฟันเทียมได้

สำหรับการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้เข้ารับการรักษาควรจะใส่ใจในเรื่องของความสะอาดในช่องปากมากเป็นพิเศษ สำหรับคนทั่วไปหรือผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ก็ต้องดูแลและทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์อยู่แล้ว แต่สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานที่เข้ารับการฝังรากฟันทียม ต้องดูแลบาดแผลอย่างดี ทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ หลีกเลี่ยงการทำให้บาดแผลอักเสบ เพราะจะติดเชื้อได้ง่าย และจะทำให้แผลหายช้า ควรเลือกรับประทานอาหารอ่อนๆ เช่นข้าวต้ม หลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรสจัดหรือร้อนเกินไป แนะนำให้รับประทานอาหารอ่อนๆในช่วง 6 วันแรกเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ และการอักเสบบวมช้ำบริเวณที่ได้รับการผ่าตัด เพื่อให้การพักฟื้นเป็นไปตามระยะเวลาที่ควรจะเป็น