ฝังรากฟันเทียม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กำหนดตำแหน่งแม่นยำ ลดอันตรายและอัตราการบาดเจ็บ

การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่ได้ผลมากที่สุดสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ซึ่งในปัจจุบันการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนั้น มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษาทำให้ผลการรักษามีอัตราความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่มีปัญหาสูญเสียฟัน ในอดีตการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ยังไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับสมัยนี้เนื่องจากยังไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยและยังมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาทำให้การฝังรากฟันเทียมยังไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากมีอัตราความสำเร็จที่น้อย คนจึงนิยมหันไปแก้ปัญหาการสูญเสียฟันด้วยการสวมใส่ฟันปลอมซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมมากในอดีต ยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ ยิ่งเป็นที่นิยม เพราะเนื่องจากการสวมใส่ฟันปลอมไม่ทำให้เกิดอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อนที่ได้จากการผ่าตัดเพียงแต่การสวมใส่ฟันปลอมก็ยังแก้ไขปัญหาหรือใช้ในการทดแทนฟันธรรมชาติยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากวัสดุที่นำมาใช้ทำฟันปลอมยังมีความแข็งแรงไม่มากพอ เนื่องจากทำมาจากพลาสติกซึ่งง่ายต่อการแตกหัก หากผู้เข้ารับการรักษารับประทานอาหารที่แข็งมากเกินไปและมีการทำความสะอาดที่ยากและยังทำให้มีปัญหาในเรื่องของการรับประทานอาหาร

แต่ในปัจจุบันการทันตกรรมได้ก้าวหน้าไปมาก เนื่องจากมีการพัฒนาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยในการรักษาและยังสร้างความน่าเชื่อถือและผลการรักษามากยิ่งขึ้นอีกด้วย ด้วยการนำนวัตกรรมเข้ามาวางแผนการรักษา ตั้งแต่ขั้นตอนการสแกนประเมินกระดูกฟัน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบว่ากระดูกฟันบริเวณที่จะทำการฝังรากฟันเทียม มีความหนาแน่นมากพอที่จะเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่ ทั้งยังช่วยกำหนดจุด ตำแหน่ง ที่จะทำการฝังรากฟันเทียมให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น หากเทียบกับสมัยก่อนการกำหนดจุดหรือตำแหน่งที่ทำการฝังรากฟันเทียมทำด้วยมือเปล่า ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ทั้งนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เหงือกอักเสบ เนื่องจากมีบาดแผลที่ใหญ่ แต่นวัตกรรมใหม่นี้จะช่วยลดอันตรายและอัตราการบาดเจ็บจากการผ่าตัดได้ถึง 80% ทั้งหมดนี้คือ นวัตกรรมที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาก ก็ด้วยการพัฒนาของวงการทันตกรรมที่มีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยกำหนดตำแหน่งการฝังรากฟันเทียมทำให้มีความแม่นยำและไม่เกิดการคลาดเคลื่อนของตำแหน่งรากฟันเทียมที่จะฝังโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

สำหรับขั้นตอนการฝัง รากฟันเทียม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้น ทันตแพทย์จะทำการประเมินตำแหน่งที่จะทำการฝังรากฟันเทียม โดยการตรวจช่องปากของผู้เข้ารับการรักษาและจะมีการบันทึกลักษณะภายในช่องปากด้วยเครื่องสแกนเพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ ภาพเอ็กซเรย์ของผู้ป่วยจะถูกนำมาประกอบการวางแผนการรักษา โดยทันตแพทย์จะทำการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมโดยมีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนล่วงหน้าและกำหนดตำแหน่งรากฟันเทียมได้อย่างแม่นยำ เพื่อลดการคลาดเคลื่อนและการเกิดปัญหาที่จะตามมาภายหลังจากการฝังรากฟันเทียม สำหรับข้อดีของการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะป้องกันการเกิดอันตรายต่ออวัยวะสำคัญบริเวณรอบๆรากฟันเทียมและช่วยลดระยะเวลาการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ซึ่งส่งผลให้อาการบาดเจ็บภายหลังจากการผ่าตัดนั้นน้อยลงและมีการฟื้นฟูการสมานของบาดแผลดียิ่งขึ้น และรากฟันเทียมจะฝังอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำ ทำให้การบูรณะครอบฟันบนรากฟันเทียมมีประสิทธิภาพและสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ทันตแพทย์และผู้เข้ารับการรักษาจะสามารถเห็นภาพและตำแหน่งของรากฟันเทียมล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตามหากคุณสนใจเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝั่งรากฟันเทียมอย่างครบวงจรสามารถติดต่อหรือปรึกษาทางคลินิก Idol Smile เพราะทางเรามีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะคอยให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ รวมถึงสามารถเข้าทำการประเมินช่องปากและฟันได้ก่อนเข้ารับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ทาง Idol Smile เรายังมีบริการทางด้านทันตกรรมอย่างครบวงจร มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การันตีความสามารถด้วยประสบการณ์อย่างยาวนาน ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการรักษาได้เป็นอย่างดี