ข้อแตกต่างระหว่าง ” ฝังรากฟันเทียม ” กับ “ไม่ฝังรากฟันเทียม”

หลายคนประสบปัญหาการสูญเสียฟันธรรมชาติ และเกิดอาการฟันล้ม หรือฟันห่าง หากไม่ได้รับการแก้ไข หรือรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ถือเป็นทางเลือกและวิธีการที่ดีที่สุดในการทดแทนฟันธรรมชาติที่ได้สูญเสียไป แต่หลายคนเลือกที่จะปล่อยมันไว้โดยไม่เข้ารับการรักษา และอาจจะส่งผลเสียตามมาอย่างแน่นอน ไม่แม้แต่บริเวณฟันบริเวณใกล้เคียง อาจจะส่งผลได้ถึงฟันที่เหลืออยู่ทั่งปากได้ การรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียม เป็นวิธีการรักษาด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยกว่าการสวมใส่ฟันปลอมในสมัยก่อน ซึ่งการฝังรากฟันเทียม ยังส่งผลดีต่อกระดูขากรรไกรที่ใช้รองรับรากฟันเทียมด้วย ทำให้กระดูกไม่ละลาย และฟันบริเวณใกล้เคียงไม่ล้มด้วย

การรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียม จึงมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงหากเทียบกับการที่ไม่ได้ทำการฝังรากฟันเทียม เพราะหากสูญเสียฟันธรรมชาติไปแล้วไม่ทำการแก้ไข รักษาตามขั้นตอน ก็จะทำให้ฟันล้ม ฟันห่าง ทำให้มีรอยยิ้มที่ไม่มั่นใจ และยังทำให้ฟันหลออีกด้วย รวมไปถึงกระดูกรากฟันที่ก็จะได้รับผลกระทบหากไม่ทำการฝังรากฟันเทียม โดยจะทำให้กระดูกละลาย และจะต้องแก้ปัญหาที่ยุ่งยากหากคิดเปลี่ยนใจฝังรากฟันเทียม เพราะจะต้องทำการปลูกกระดูก ก่อนการเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม แต่หากคุณเข้ารับการฝังรากฟันเทียม เพื่อแก้ปัญหาการเกิดฟันล้ม หรือฟันหลอเป็นช่องว่าง จะทำให้คุณกลับมามีรอยยิ้มที่มั่นใจอีกครั้ง รวมไปถึงแก้ปัญหาฟันได้อย่างถูกต้อง บริเวณฟันโดยรอบจะไมได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหัน

นอกจากนี้ทำให้กระดูกไม่ละลาย มีสุขภาพฟันที่ดีและแข็งแรง ทำให้รับประทานอาหารได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งการทำรากฟันเทียมนั้น มีข้อดีกว่าการใส่ฟันปลอม เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้การรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียมตอบโจมย์ผู้เข้ารับการรักษามากกว่า ดังนั้นหากผู้ที่สนใจเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม สามารถเข้ามาปรึกษาที่ทางคลีนิค Idol Smile ได้ โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทำรากฟันเทียม

ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน รวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาและสถานที่การรักษาที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล จะทำให้ผู้เข้ารับการรักษามั่นใจได้ถึงการบริการที่คุณภาพอย่างแน่นอน