preloader

Blog

การนำเทคโนโลยีล้ำสมัย มาใช้ในการฝังรากฟันเทียม !

การนำเทคโนโลยีล้ำสมัย มาใช้ในการฝังรากฟันเทียม !

ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีในปัจจุบัน ถือว่าก้าวไกลมาก การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในทางทันตกรรมก็เป็นประโยชน์มาก ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการรักษามาขึ้น รวมถึงยังช่วยในเรื่องของการกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นในการรักษา แม้แต่การจัดฟันก็ยังได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการวางแผนรากฟันเทียม แสดงผลแบบ 3D ทำให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถเห็นผลการจัดฟันได้ล่วงหน้า และยังสามารถกำหนดระยะเวลา การเคลื่อนตัวของฟันได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการกำหนดจุดฝังรากฟันเทียม ทำให้มีความแม่นยำมากขึ้น

เทคโนโลยีที่นำเข้ามาใช้ในทางทันตกรรมกรณีรักษาด้วย การฝังรากฟันเทียม แต่การฝังรากฟันเทียม ได้นำเทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยกำหนดตำแหน่งในการฝังรากฟันเทียม จากการค้นคว้าได้พบว่า ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งรากฟันเทียมที่ฝังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ยังถือว่าเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หากเทียบกับการฝังรากฟันเทียมโดยไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังใช้ในการทำทันตกรรมอย่างอื่นได้ด้วย เช่น สามารถวางแผนการรักษาได้ ประเมินผลการรักษาล่วงหน้าได้ โดยให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถเห็นผลการรักษาได้ก่อนเข้ารับการรักษา

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์มากในด้านทันตกรรม ทำให้มั่นใจในการรักษามากขึ้น ทำให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถเห็นผลการรักษาได้ล่วงหน้า ประกอบการตัดสินใจและคลายความกังวลได้ รวมไปถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวดในสมัยนี้ ก็ลดลงกว่าแต่ก่อน เนื่องด้วยที่ความก้าวหน้าในเรื่องของเครื่องมือทางทันตกรรมที่จะทำให้ผู้เข้ารับการรักษาเจ็บปวดน้อยลงและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วย ทั้งนี้ทางคลีนิค Idol Smile เรามีเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาที่ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีดังกล่าว เข้ามาช่วยในการวางแผนการรักษาและการประเมินผลที่แม่นยำ รวมไปถึงทีมทันตแพทย์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของฟันและการใช้เทคโนโลยี มีประสบการณ์อย่างยาวนาน จึงมั่นใจได้ว่า คุณจะมีสุขภาพฟันและช่องปากที่ดีอย่างแน่นอน