ต้นเหตุการเกิดความล้มเหลว ในการฝังรากฟันเทียม

การฝังรากฟันเทียมที่ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติ ผลิตจากวัสดุโลหะผสมไทเทเนียม ซึ่งใช้ทางการแพทย์โดยทั่วไปที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษขึ้นอยู่กับสภาพฟันของผู้เข้ารับการรักษา เพื่อใช้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรที่ใช้รองรับรากฟันเทียมของผู้เข้ารับการรักษาในตำแหน่งที่สูญเสียฟันธรรมชาติไป โดยทำหน้าที่ทดแทนรากฟันธรรมชาติเพื่อรองรับทันตกรรมฟันปลอม, ครอบฟันหรือสะพานฟัน โดยการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนั้น จะให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด ทั้งยังมีการใช้งานเสมือนฟันธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีการนำนวัตกรรมนำมาใช้ในการรักษา ซึ่งส่งผลให้การรักษามีความประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งน่าเชื่อถือมากกว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มีนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการรักษา ทำให้เกิดอัตราความสำเร็จที่ไม่ดีนัก จึงยังไม่เป็นที่นิยมเหมือนกันสมัยนี้ ถึงแม้ว่าอัตราการความสำเร็จในการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากเทียมจะสูงถึง 98% แต่ก็ยังมีบางกรณีที่ทำให้เกิดปัญหา ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงที่ผู้เข้ารับการรักษากำลังพักฟื้น เพื่อให้บาดแผลที่ได้จากการผ่าตัดสมานตัวกันและรอให้รากฟันเทียมกับกระดูกขากรรไกรที่ใช้รองรับรากฟันเทียม ประสานตัวกันอย่างสนิท ซึ่งในช่วงนี้จะส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการรักษาด้วย โดยผู้เข้ารับการรักษาจะต้องดูแลและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด

สำหรับอัตราการความสำเร็จในการฝังรากรากเทียม ในปัจจุบันสูงถึง 98% แต่ก็ยังมีบางกรณีที่ทำให้เกิดปัญหา เนื่องจากมีแรงกดมากเกินไปจากการใส่รากฟันเทียม อาจจะทำให้เกิดการอักเสบ และมีอาการปวด บวมแดง เข้าร่วมด้วย รวมไปถึงการแปรงฟันของผู้เข้ารับการรักษาอาจจะกระทบกระเทือนในตำแหน่งที่ทำการฝังรากฟันเทียม ซึ่งในข้อนี้ทันตแพทย์จะแนะนำให้ผู้เข้ารับการรักษาทำความสะอาดช่องปากและบาดแผลด้วยการกลั้วปากด้วยน้ำอุ่นผสมเกลือ เพื่อทำความสะอาดช่องปาก อย่างไรก็ตามการแปรงฟันในช่วงวันแรก อาจจะต้องงดการแปรงฟันด้วยวิธีปกติไปก่อนเพื่อป้องกันแรงกระแทกจากการแปรงฟัน ต่อมาการดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่สะอาด ก็เป็นสามารถที่ทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน เพราะหากไม่ได้รับการดูแลรักษาความสะอาดที่ดี อาจจะส่งผลให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคได้ และการสูบบุหรี่ หรือดื่มแอกอฮอล์ ก็มีผลกระทบค่อนข้างมากในการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ผู้ที่ติดสุราเรื้อรังหรือผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำไม่สามารถหยุดได้ มีภาวะเสี่ยงสูงที่ผลการรักษาอาจล้มเหลวได้ เพราะการสูบบุหรี่นั้นส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพช่องปากและฟัน และสุขภาพโดยรวมของสุขภาพของผู้เข้ารับการรักษาด้วย ส่งผลให้เกิดการอักเสบ และยังเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคเหงือกอีกด้วย และการดื่มแอลกอฮอล์ก็ส่งผลทำให้บาดแผลหายช้าด้วย

อย่างไรก็ตามปัญหาทางการแพทย์บางประการ อาจมีผลต่อการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมด้วย เช่นในกลุ่มผู้เข้ารับการรักษาที่ยังมีภาวะเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรที่ยังเติบโตไม่เต็มที่ รวมไปถึงผู้เข้ารับการรักษาที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนจะต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้ดูแลเสียก่อน ผู้ที่มีภาวะโรคประจำตัวที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมได้ เช่น ผู้ป่วยเบาหวานชนิดควบคุมไม่ได้ หรือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสง จะต้องได้รับการยินยอมจากแพทย์ประจำตัวก่อนว่า สามารถเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาสภาพช่องปากและฟันของผู้เข้ารับการรักษาอย่างละเอียดก่อนว่า ผู้เข้ารับการรักษามีสภาพฟันที่พร้อมสำหรับการฝังรากฟันเทียมหรือไม่ เพราะหากผู้เข้ารับการรักษามีสภาพช่องปากที่ไม่พร้อมในการรักษาเช่น การมีกระดูกขากรรไกรที่จะใช้รองรับรากฟันเทียมที่ไม่หนาหรือไม่เพียงพอที่จะทำการฝังรากฟันเทียมได้ อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษา หรือาจจะส่งให้เกิดความล้มเหลวในการรักษาได้เช่นกัน