ลักษณะปัญหาแบบใด ที่ควร ฝังรากฟันเทียม ?

การฝังรากฟันเทียม ถือเป็นการทันตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีในการรักษา การกำหนดตำแหน่งที่จะทำการฝังรากฟันเทียมลงไป ซึ่งจะมีความแม่นยำและเกิดข้อผิดพลาดที่น้อยมาก หากเทียบกับการฝังรากฟันเทียมด้วยมือเปล่า เพราะการนำเทคโนโลยี CT Scan เข้ามาใช้ในการวางแผน จะช่วยดูความแข็งแรงของกระดูกขากรรไกรที่จะใช้รองรับรากฟันเทียม รวมไปถึงการกำหนดจุดที่แม่นยำ เพราะการฝังรากฟันเทียม มีหลายปัจจัยที่ทันตแพทย์จะทำการพิจารณาว่าสามารถเข้ารับการรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียมได้ ไม่ว่าจะเป็น สภาพฟัน หรือความแข็งแรงของกระดูกรองรับฟัน และเหงือกบริเวณใกล้เคียงว่ามีความพร้อมมากแค่ไหน

ลักษณะปัญหาของผู้เข้ารับการรักษาที่เด่นๆ ที่เหมาะที่จะเข้ารับการรักษารากฟันเทียม คือผู้ที่มีปัญหารากฟันที่ไม่สามารถทำการรักษาได้ ผู้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติและต้องการฝังรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป เพื่อไม่ให้เกิดภาวะฟันล้ม หรือฟันห่าง ผู้เข้ารับการรักษากลุ่มนี้ทีนตแพทย์จะแนะนำให้เข้ารับการรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียม เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งการฝังรากฟันเทียมสามารถแก้ไขปัญหาได้หลายกรณี นอกจากนี้ทันตแพทย์จะทำการพิจารณาสภาพฟันและช่องปากอีกด้วยว่า สามารถเข้ารับการฝังรากฟันเทียมได้หรือไม่ การพิจารณากระดูกขากรรไกรว่ามีความแข็งแรงที่จะสามารถรับรากฟันเทียมได้หรือไม่ ฟันบริเวณใกล้เคียงจุดที่จะฝังรากฟัน ว่าเมื่อฝังรากฟันเทียมลงไป จะเกิดผลข้างเคียงหรือไม่

ซึ่งการพิจารณาของทันตแพทย์มีหลายปัจจัยที่ต้องตรวจอย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการรักษาและอัตราความสำเร็จของการรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียม อย่างไรก็ตามผู้เข้ารับการรักษาจะต้องทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ทั้งก่อนและหลังการฝังรากฟันเทียม เพราะถ้าหากละเลยข้อปฏิบัติที่ทันตแพทย์แนะนำ อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อช่องปาก อาจจะเหิดการอักเสบ ติดเชื้อได้ จนนำไปสู่ความล้มเหลวในการรักษา หากสนใจจะเข้ารับการฝังรากฟันเทียม ทางคลีนิค Idol Smile เรามีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของรากฟันเทียม มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน พร้อมที่จะให้คำแนะนำในเรื่องของการรักษาได้