บุคคลที่เหมาะสม ต้องทำการ ฝังรากฟันเทียม แบบทันที !

การรักษาด้วยการผ่าตัด ฝังรากฟันเทียม เป็นการทันตกรรมที่ได้รับความนิยมมาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสูญเสียฟันธรรมชาติ ซึ่งในสมัยก่อนนิยมใช้ฟันปลอม เพื่อใส่ทดแทนฟันธรรมชาติ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก และทุกคนสามารถทำฟันปลอมได้ จึงไม่แปลกที่แต่ก่อนคนจะนิยมใส่ฟันปลอม มากกว่าการฝังรากฟันเทียม ที่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงและยังต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนานพอสมควร แต่การรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียมก็มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฝังรากฟันเทียมแบบทั่วไป การฝังรากฟันเทียมแบบทันที และการฝังรากฟันเทียมแบบพร้อมครอบฟันทันที วันนี้เราจะมาพุดถึงเรื่องของการฝังรากฟันเทียมแบบทันทีว่า เป้นอย่างไร

การฝังรากฟันเทียม แบบทันทีหรือที่เรารู้จักอีกชื่อ One day implants คือ การฝังรากเทียมภายหลังการถอนฟันทันที ซึ่งในบางกรณีผู้เข้ารับการรักษาอาจสามารถใส่ครอบฟัน หรือสะพานฟันบนรากฟันเทียมได้เลยด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา โดยส่วนใหญ่แล้วการฝังรากฟันเทียมแบบทันทีจะเหมาะกับคนไข้ที่มีกระดูกขากรรไกรที่ดี โดยกระดูกขากรรไกรจะทำหน้าทีรองรับรากฟันเทียม ซึ่งเป้นส่วนสำคัญในการฝังรากฟันเทียม และเป็นปัจจัยแรกๆที่ทันตแพทย์จะทำการพิจารณาว่าผู้เข้ารับการรักษา สามารถเข้ารับการฝังรากฟันเทียมได้หรือไม่ หากผู้เข้ารับการรักษามีกระดูกขากรรไกรที่ไม่แข็งแรง หรือมีกระดฟุกที่ไม่เพียงพอ ทันตแพทย์จะพิจารณาให้ทำการปลูกกระดูก เพื่อให้พร้อมสำหรับผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

ผู้เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม จะต้องมีกระดูกขากรรไกรที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป้นข้อจำกัดในการรักษา เช่น โรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ ปัยหาโรคเหงือกร่น รวมไปถึงผุ้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่ต้องเข้ารับการฉายแสง ทันตแพทย์จะไม่สามารถทำการฝังรากฟันเทียมได้ หากสนใจเข้ารับการฝังรากฟันเทียม หรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับรากฟัน สามารถเข้ารับคำแนะนำที่คลีนิค Idol Smile ได้ ทางเรามีทีมทันตแพทย์ที่ได้รับการอบรมมาเฉพาะด้าน มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องของทันตกรรมทุกรูปแบบ จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีจากทางเราอย่างแน่นอน