preloader

Blog

ฟันลักษณะไหน ควรจัดฟัน EF Line

ฟันลักษณะไหน ควรจัดฟัน EF Line

ฟันลักษณะไหน ควรจัดฟัน EF Line

ฟันลักษณะไหน ควรจัดฟัน EF Line

การจัดฟันในเด็ก ถือว่าเป็นการจัดฟันที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ยิ่งในกลุ่มเด็กเล็กที่มีพฤติกรรมการดูดนิ้ว การติดดูดขวดนม ก็จะส่งผลต่อการขึ้นของฟัน และอาจจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพฟันได้ ซึ่งการจัดฟัน EF Line ในเด็ก ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาฟันที่มีประสิทธิภาพมาก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยปรับโครงหน้าของเด็ก สามารถแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อที่มีการทำงานผิดปกติ ช่วยปรับตำแหน่งของลิ้น และยังช่วยปรับรูปของกระดูกขากรรไกร และใบหน้า เนื่องจากเด็กวัยนี้ถือว่าเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต จึงยังสามารถปรับและแก้ไขโครงสร้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากให้ลูกน้อยของท่านมีฟันที่สวยงามตั้งแต่ยังเด็ก ก็สามารถเข้ารับการจัดฟัน EF Line ได้ แต่พ่อแม่ผู้ปกครองควรที่จะศึกษาเกี่ยวรายละเอียดของการจัดฟัน EF Line เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพราะหลายคนยังคิดว่า การจัดฟัน EF Line ยังไม่มีความจำเป็น เพราะฟันของลูกน้อยยังเป็นฟันน้ำนมอยู่ แต่หารู้ไม่ว่า ฟันน้ำนมนั้นก็มีความสำคัญมาก เพราะฟันน้ำนมส่งผลต่อการขึ้นของฟันแท้ และการที่เราใส่ใจในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันของลูกน้อยของเรานั้นก็เป็นเรื่องที่ควรเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ ซึ่งในวันนี้ทางคลินิก Idol Smile เราจะมาพูดถึงเรื่องของลักษณะฟันของเด็ก ที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะพาลูกน้อยของท่านเข้ารับการตรวจเพื่อเข้ารับการจัดฟัน EF Line เพื่อที่จะให้ลูกน้อยของเรา มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี และมีรอยยิ้มที่สดใส

 

สำหรับการจัดฟัน EF Line เป็นการจัดฟันที่มีเครื่องมือการจัดฟันเป็นลักษณะชิ้นยางที่มีหลากหลายสี ซึ่งใช้ในการปรับโครงสร้างใบหน้าของเด็ก ปรับตำแหน่งลิ้น ปรับรูปของขากรรไกร ซึ่งลักษณะของเด็กที่ควรเข้ารับการจัดฟัน EF Line ก็คือ เด็กที่มีลักษณะฟันยื่น เด็กที่ฟันล่างคร่อมฟันบน เด็กที่ฟันสบกันไม่ปกติ รวมทั้งเด็กที่มีรูปหน้าสั้นซึ่งต้องการเพิ่มความสูงใบหน้า นอกจากนี้การจัดฟัน EF Line ยังสามารถทำได้ในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 4-15 ปี ซึ่งเรียกได้ว่า การจัดฟัน EF line เป็นนวัตกรรมการจัดฟันรูปแบบใหม่ ด้วยกระบวนการจัดฟัน โดยอาศัยแรงที่ได้จากกล้ามเนื้อให้เกิดการปรับโครงสร้างกระดูกใบหน้าและให้มีการเรียงตัวของฟันที่สวยงามมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนที่พ่อแม่ผู้ปกครอง จะตัดสินใจให้ลูกน้อยเข้ารับการจัดฟัน EF Line ก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลให้ละเอียด เพื่อที่ลูกน้อยของเราจะได้รับการรักษาที่ปลอดภัย และผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญที่สุด พ่อแม่ผู้ปกครอง ก็ควรที่จะสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของช่องปากและฟัน ยิ่งเด็กเล็ก ก็ควรที่จะหัดให้ลูกรู้จักวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง บอกถึงการทำความสะอาดช่องปากและฟันที่ดี เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี เพราะเด็กในวัยนี้อยู่ในช่วงที่กำลังเรียนรู้ ดังนั้น การสร้างทัศนคติที่ดี ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ก่อนพาลูกน้อยของท่านไปพบทันตแพทย์

 

ทั้งนี้ ทางคลินิก Idol Smile เราอยากให้ทุกคนมีสุขภาพช่องปากที่ดี รวมไปถึง เด็กเล็กที่อยู่ในวัยที่กำลังเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี นอกจากนี้ การจัดฟันในเด็กนั้น ก็ยังเป็นการจัดฟันที่ได้ผลที่มีประสิทธิภาพ มากกว่าการจัดฟันตอนโต เพราะการที่เรารู้จักดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันตั้งแต่อายุยังน้อย ก็จะส่งผลให้เราเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี หากพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใด สนใจอยากให้ลูกน้อยของท่านเข้ารับการจัดฟัน EF Line ก็สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่คลินิก Idol Smile ได้ ทางเรามีทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดฟัน EF Line ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดฟันในเด็กมาอย่างยาวนาน ทางเรามีเครื่องมือการรักษาที่ทันสมัย จึงทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า ลูกน้อยของท่านจะได้รับการรักษาที่มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน