preloader

Blog

ฟันห่าง เกิดจากอะไร

ฟันห่าง เกิดจากอะไร

เรื่องของสุขภาพช่องปากและฟัน ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม เพราะปัญหาของสุขภาพช่องปากและฟัน สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย ถ้าหากเราไม่ทำความสะอาดช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีหรือละเลยในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน อาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้ นอกจากนี้พฤติกรรมบางอย่างก็ส่งผลต่อสุขภาพช่องปากและฟันเช่นเดียวกัน เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหารหรือการใช้ชีวิตบางอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพช่องปากและฟัน หลายคนมองข้ามเพราะคิดว่าไม่ได้เป็นอันตราย แต่รู้หรือไม่ว่าหากเรามีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันแล้วอาจจะทำให้เราเสียบุคลิกภาพและทำให้เรามีความไม่มั่นใจในตัวเองหรืออาจจะส่งผลไปถึงการบดเคี้ยวอาหารได้ นอกจากปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันแล้วการมีฟันที่ผิดปกติเช่น ฟันซ้อน ฟันเก ฟันห่าง ก็ถือว่าเป็นปัญหาช่องปากอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งวันนี้ทางคลินิก Idol Smile เราจะมาพูดถึงการที่มีฟันห่างเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างและมีวิธีแก้ไขอย่างไร ซึ่งปัญหาฟันห่างหรือมีช่องว่างระหว่างฟันนั้น เกิดขึ้นได้กับฟันทุกบริเวณแต่ถ้าเป็นในตำแหน่งที่สังเกตเห็นได้ชัด ก็จะสร้างความไม่มั่นใจ โดยเฉพาะบริเวณฟันหน้า ซึ่งสาเหตุของฟันห่างมีปัจจัยควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ แต่หลายคนเลือกใช้วิธีการเข้ารับการจัดฟัน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งปัญหาจากผู้ที่มีฟันห่างส่วนมาก ทำให้เกิดความไม่มั่นใจเมื่อต้องยิ้มหรือพูดคุยกับผู้อื่นและส่วนปัญหาสุขภาพมีผลมาจากฟันห่างนั้นจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการบดเคี้ยวอาหารตามมาได้

 

สำหรับฟันห่าง เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับช่องปากและฟันโรคเหงือกหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ทำจนเคยชิน เช่น ความผิดปกติของเนื้อเยื่อที่ยึดเกาะใต้ลิ้นกับพื้นด้านล่างของช่องปาก หรือเนื้อเยื่อใต้ริมฝีปากบนกับเหงือกโดยเนื้อเยื่อเหล่านี้จะมีลักษณะเป็นเส้นและทำหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างช่องปากตั้งแต่ยังเป็นทารก บางคนมีเนื้อเยื่อยึดติดมากกว่าปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้มีฟันห่างออกจากกันได้นั่นเอง รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับขนาดฟันที่เล็กกว่าขากรรไกร ซึ่งหากมีฟันขนาดเล็กกว่าขากรรไกรหรือมีขากรรไกรที่ใหญ่เกินไป อาจส่งผลต่อการเรียงตัวของฟัน เพราะขนาดของฟันและขากรรไกร มีปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นตัวกำหนด ถ้าหากพ่อแม่มีฟันห่างโอกาสที่ลูกจะมีปัญหาก็มีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นไปด้วย ต่อมาสาเหตุที่เกิดจากเนื้อเยื่อของเหงือกเจริญเติบโตมากเกินไป หากมีเนื้อเยื่อที่ขอบเหงือกบริเวณฟันหน้าส่วนบนมากเกินไป ก็อาจเป็นดันฟันให้แยกออกจากกันได้ ทำให้เกิดช่องว่างมากขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับโรคเหงือกที่เกิดการติดเชื้อ จนเกิดโรคเหงือกก็เป็นสาเหตุของฟันห่างได้เช่นเดียวกัน เพราะจะส่งผลให้เกิดการอักเสบและสร้างความเสียหายต่อเหงือกและเนื้อเยื่อที่รองรับฟัน ทำให้ฟันโยกและเกิดช่องว่างระหว่างฟันตามมา นอกจากนี้ปัญหาฟันหลุดหรือได้รับการถอนฟันและการที่มีฟันไม่ครบหรือต้องถอนฟันเพียงแค่ 1 ซี่ ก็อาจนำมาสู่ปัญหาฟันห่างได้เช่นเดียวกัน รวมไปถึง พฤติกรรมการใช้ชีวิตก็ส่งผลเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่า งเช่น ภาวะที่ลิ้นดันฟัน ซึ่งเกิดขึ้นได้ในเด็กโตและผู้ใหญ่ที่มีการกลืนอาหารต่างจากคนทั่วไป โดยแทนที่ลิ้นจะแตะบริเวณเพดานปาก ขณะกลืนแต่กลับไปดัฟันหน้า ซึ่งเกิดจากแรงกดต่อฟันหน้าอย่างมาก ทำให้เกิดฟันหากได้และนิสัยดูดนิ้วซึ่งมักจะพบได้ในเด็กชอบดูดนิ้วอาจมีฟันหน้าห่างเนื่องจากแรงดูจากการดูนิ้วนั่นเอง

 

สำหรับใครที่มีปัญหาฟันห่างและอยากทำการแก้ไขสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำหรือคำปรึกษาจากทางคลินิก Idol Smile ได้ เพราะในปัจจุบันฟันห่างสามารถรักษา ทำให้ฟันกลับมีความสวยงาม ทำให้มีความมั่นใจขึ้นได้ หากใครสนใจสามารถปรึกษาทันตแพทย์ของทางคลินิก Idol Smile ได้ เพื่อทำการรักษาและปิดช่องว่างระหว่างฟัน ซึ่งการรักษาฟันห่างนั้นสามารถแก้ไขได้ ด้วยการเข้ารับการจัดฟัน ซึ่งเป็นวิธีที่มักใช้ในปัจจุบัน เพราะเครื่องมือการจัดฟันจะสามารถดึงฟันให้เรียงตัวชิดกันอย่างมีระเบียบมากขึ้น นอกจากนี้การจัดฟันแบบใสหรือการจัดฟันแบบถอดได้ก็อาจจะให้ผลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทางคลินิก Idol Smile เราก็มีบริการการจัดฟันแบบใส เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาเข้ารับการรักษาได้ นอกจากการจัดฟันแล้วการเคลือบฟันเทียมหรืออุดฟันก็เป็นกระบวนการทางทันตกรรมที่สามารถช่วยได้ซึ่งวิธีเหล่านี้ ก็เป็นการใช้วัสดุที่มีสีเหมือนกับฟันของผู้เข้ารับการรักษามาปิดช่องว่างหรือครอบฟันไว้ แต่ถ้าหากช่องว่างระหว่างฟันนั้นเกิดจากการสูญเสียฟัน ทันตแพทย์อาจจะแนะนำให้แก้ไขด้วยการทำสะพานฟันแทน นอกจากนี้ ถ้าหากการเกิดฟันห่างหรือปัญหาฟันห่าง มีสาเหตุมาจากการเกิดโรคเหงือก ทันตแพทย์อาจจะใช้วิธีการรักษาโรคที่เป็นสาเหตุ เพราะผู้เข้ารับการรักษาต้องรักษาการติดเชื้อหรืออักเสบจากโรคเหงือกก่อนจึงจะทำการอุดหรือปิดช่องว่างระหว่างฟันต่อไปได้ โดยเน้นในการกำจัดคราบจุลินทรีย์และหินปูนบริเวณบนและใต้เหงือก ส่วนโรคเหงือกที่รุนแรงอาจต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อขจัดคราบหินปูนที่สะสมอยู่ลึกภายในเหงือกก่อน