preloader

Blog

แก้ไข “ฟันแตกหัก” ที่ดีที่สุด ด้วยการใส่รากฟันเทียม

แก้ไข “ฟันแตกหัก” ที่ดีที่สุด ด้วยการใส่รากฟันเทียม

ปัญหาสุขภาพฟัน เกิดได้จากหลายสาเหตุ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาฟัน เนื่องจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และไม่ดูแลรักษาความสะอาดของช่องปาก จนทำให้เกิดฟันผุ ไปจนถึงขั้นการสูญเสียฟัน ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟัน ดูไม่สวยงาม และเสียความมั่นใจเวลายิ้ม การแก้ไขปัญหามีหลายวิธี ผู้เข้ารับการรักษาสามารถเลือกวิธีการรักษาได้ หรือควรปรึกษาทันตแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการอุดฟัน หากฟันแตกหักไม่มาก เป็นรูผุเพียงเล็กน้อย หรือใช้วิธีการครอบฟัน ซึ่งจะไม่ต่างจากการอุดฟันเท่าไหร่ แต่จะใช้ในกรณีที่เนื้อฟันเหลือน้อย และวิธีสุดท้าย หากฟันที่แตกหัก เกิดผุและอักเสบไปถึงรากฟัน จนต้องถอนฟันออกไป การใส่รากฟันเทียมน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

สำหรับการใส่ รากฟันเทียม ในกรณีที่ฟันแตกหัก และรากฟันตายแล้ว การใส่รากฟันเทียมอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าวิธีอื่น การใส่รากฟันเทียมเหมาะกับกรณีที่เกิดการสูญเสียฟันทั้งซี่ เช่น รากฟันตาย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ หากต้องถอนฟันออก ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดช่องว่างระหว่างฟัน ซึ่งอาจจะส่งผลให้ฟันบริเวณโดยรอบเกิดล้มไปด้วย หรือมีรอยยิ้มที่ไม่มั่นใจ การใส่รากฟันเทียมจะช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างฟันซี่ที่สูญเสียไปได้ โดยในปัจจุบัน การใส่รากฟันเทียม มีรูปร่างและให้ความรู้สึกเหมือนกับฟันธรรมชาติ ซึ่งจะดีกว่า หากปล่อยทิ้งไว้แล้วอาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาภายหลัง อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หากละเลย หรือทำความสะอาดไม่ถูกวิธี ก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อฟันตามมาได้ และจะทำให้แก้ไขยากยิ่งขึ้น หากปล่อยทิ้งไว้นานเกินไป

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องหมั่นพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือ 6 เดือนต่อครั้ง เพื่อจะได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพของช่องปาก ว่าควรแก้ปัญหาจากจุดไหนบ้าง รวมไปถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ หากคุณมีสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรง ป้องกันปัญหาฟันแตกหัก จนร้ายแรงไปถึงขั้นการสูญเสียฟัน และต้องเข้าทำการรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียม แต่หากผู้ทีมีฟันผุ หรือสูญเสียฟัน

และต้องการที่เข้ารับการรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียม ก็สามารถเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์ที่คลีนิค Idol Smile ได้ เพราะทางเรามีทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของรากฟันเทียม ผ่านประสบการณ์การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมมาอย่างยาวนาน