การทำรากฟันเทียม ในคนที่ตั้งครรภ์

การรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียม เป็นการทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ซึ่งเป็นทางเลือกที่ถือว่าดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาการสูญเสียฟัน การฝังรากฟันเทียมได้รับความนิยมจากทั่วโลก ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษา เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและมีอัตราความสำเร็จมากขึ้น ช่วยในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งของการฝังรากฟันเทียม ให้มีความแม่นยำมากขึ้น แต่การฝังรากฟันเทียม มีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างที่ทันตแพทย์จะทำการวินิจฉัยว่า สามารถเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมหรือไม่ หากผู้เข้ารับการรักษาเป็นโรคเบาหวานขั้นรุนแรง หรือเป็นโรคกระดูกพรุน รวมไปถึงโรคอีกหลายโรคที่ไม่สามารถทำการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการรักษาที่กำลังตั้งครรภ์ ก็ไม่สามารถทำการฝังรากฟันเทียมได้ ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำหลังจากที่คลอดบุตรแล้ว เพราะด้วยปัจจัยในเรื่องของสุขภาพ รวมไปถึงเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนและเป็นอันตรายต่อเด็กในห้องด้วย

สำหรับผู้เข้ารับการรักษาที่กำลังตั้งครรภ์ หลายคนอาจจะสงสัยว่า เพราะอะไรผู้ที่ตั้งครรภ์ ไม่สามารถเข้ารับการฝังรากฟันเทียมได้ ทั้งๆที่การทำฟัน ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อคุณแม่และเด็กในท้อง คำถามก็คือ ผู้ที่ครรภ์จะเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย เพราะภาวะแทรกซ้อนต่างๆนั้น มีผลกับทารกในครรภ์โดยตรง ยกตัวอย่างเช่น เสี่ยงต่อภาวะเลือดไหลหยุดยาก หากผู้เข้ารับการรักษากำลังตั้งครรภ์ มีภาวะเลือดไหลหยุดยาก จะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเปลี่ยนแปลง และผู้เข้ารับการรักษาที่กำลังตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย เมื่อตั้งครรภ์การติดเชื้อนั้น มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์เป็นอย่างมาก ด้วยภาวะเสี่ยงดังกล่าว ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการรักษาผ่าตัดฝังรากฟันเทียมหลังจากที่คลอดบุตรแล้ว เพื่อความปลอดภัยของแม่และเด็ก เพราะการฝังรากฟันเทียมอาจจะทำให้กระทบกระเทือนต่อทารก ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะไม่เป็นผลดีเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นควรรอให้คลอดเสียก่อน ผู้เข้ารับการรักษาควรปรึกษาทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาและขอคำแนะนำอย่างละเอียด เพื่อที่จะปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องก่อนเข้ารับการรักษา

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้เข้ารับการรักษาที่กำลังตั้งครรภ์ หากคลอดบุตรแล้วควรเข้ามารับคำแนะนำจากทันตแพทย์เสียก่อน เพื่อที่จะได้เตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม รวมถึงต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทันตแพทย์ทั้งก่อนและหลังจากฝังรากฟันเทียม เพราะถึงแม้ว่าจะคลอดบุตรแล้ว แต่การปฏิบัติตัว การดูแลรักษาความสะอาด และทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เข้ารับการรักษาควรจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อผลลัพธ์ที่ดี และอัตราความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น รวมถึงป้องกันการเกิดปัญหาระหว่างการพักฟื้นแล้วภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากฝังรากฟันเทียม หากสนใจเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ทางเราคลีนิค Idol Smile เรามีบริการฝังรากฟันเทียมและบริการทางทันตกรรมที่ครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของรากฟันเทียมและประสบการณ์เฉพาะด้านมาอย่างยาวนาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อตัวผู้เข้ารับการรักษาด้วย