สงสัยไหม ! ครอบฟันที่ใช้ทำ รากฟันเทียม ทำจากอะไร ?

หลายคนที่เคยผ่านการรักษาด้วยการ ผ่าตัดฝังรากฟันเทียม คงรู้จักครอบฟันที่เป็นส่วนประกอบของรากฟันเทียม ที่มีลักษณะและรูปแบบคล้ายกับฟันธรรมชาติ ซึ่งตัวครอบฟันนี้เอง มีความสำคัญเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องสัมผัสกับอาหารที่เรารับประทานเข้าไป โดยครอบฟัน จะทำจากวัสดุพอร์ซเลน, โลหะผสม หรืออาจจะทำจาก 2 ชนิดผสมกันก็ได้ ซึ่งการใช้วัสดุทั้ง 2 แบบในฟันซี่เดียวกัน จะเป็นการใช้พอร์ซเลนคลุมบริเวณด้านนอกของโลหะผสม เพื่อความสวยงามและความแข็งแรงไปพร้อมกัน ซึ่งยังแยกออกได้เป็นหลายชนิด ดังนั้นการครอบฟันโลหะจะผสมด้วยพอร์ซเลนหรือเซรามิกทั้งชิ้น เพื่อความแข็งแรง ทนทาน และสามารถใช้งานรากฟันเทียมไปได้อย่างถาวร แต่อย่างไรก็ตาม รากฟันเทียมนั้น ถึงจะมีความแข็งแรง แต่ก็ต้องการการดูแลรักษาไม่ต่างจากรากฟันธรรมชาติ เพราะฉะนั้น รากฟันจะอยู่กับเราได้นานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาความสะอาด และการรับประทานอาหารของผู้เข้ารับการรักษา หากผู้เข้ารับการรักษาชอบรับประทานอาหารที่แข็งบ่อยๆ แรงบดเคี้ยวอาจจะส่งผลทำให้เกิดการเสียหายของตัวครอบฟันได้ ซึ่งถ้าครอบฟันเกิดแตกหัก หรือบิ่น ทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาก็จะทำการเปลี่ยนครอบฟันให้ ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนครอบฟัน จะไม่ได้ยุ่งยากเหมือนกับการแก้ไขปัญหารากฟันเทียมหลุด แต่ผู้เข้ารับการรักษาก็ควรระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารให้มากเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวนั่นเอง

สำหรับการทำครอบฟันเป็นการคลุมตัวฟันเอาไว้ด้วยชิ้นงาน เซรามิกหรือ เพอร์เซเลน ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นเป็นฟันได้ทั้งซี่ การครอบฟันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของฟันที่หัก และผุลึกจนไม่สามารถอุดฟันได้ และจะช่วยให้การมองเห็นดูสสวยงาม รวมไปถึงการรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียมด้วย ในบางครั้งการทำครอบฟันยังสามารถช่วยปรับการเรียงตัวของฟันให้ดูดีขึ้นได้ การครอบฟันสามารถทำได้ด้วยวัสดุหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของฟันและการใช้งาน สำหรับวัสดุที่นำมาทำครอบฟัน แบ่งได้หลายชนิดได้แก่ การครอบฟันโลหะผสมด้วยพอร์ซเลน หรือเซรามิกทั้งชิ้น การครอบฟันโลหะผสมทอง 2%ด้วย Porcelain การครอบฟันโลหะผสมทอง 50%ด้วยพอร์ซเลน การครอบฟันโลหะผสมทอง 85%ด้วยพอร์ซเลน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพฟันของผู้เข้ารับการรักษาและการใช้งานด้วย ซึ่งครอบฟันนั้นจะลอกเลียนสีและรูปร่างของฟันธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

ซึ่งตัวครอบฟันจะส่งผลดีต่อสุขภาพช่องปากคือ จะช่วยแก้ไขฟันที่แตก หัก หรือฟันที่ผิดปกติ ให้ผู้เข้ารับการรักษากลับมามีฟันที่สวยงามเป็นธรรมชาติอีกครั้ง ครอบฟันจะทำการคลุมฟันที่ผิดปกติให้กลับมาใช้งานได้อย่างเป็นปกติ
ทั้งนี้ ในเรื่องของรากฟัน ตัวครอบฟันจะช่วยให้ฟันที่รักษารากฟันไปมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การทำครอบฟันบนรากฟันเทียมจะช่วยให้มีการสบฟันที่ดีขึ้น และยังสามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย และยังสามารถทำเชื่อมติดกันเป็นสะพานฟัน เพื่อทดแทนฟันที่หายไป และช่วยให้การสบฟันดีขึ้น ป้องกันฟันล้ม เห็นมั้ยว่าตัวครอบฟัน มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถแก้ไขปัญหาช่องปากและฟันได้อย่างดี เพราะฉะนั้น หากต้องการมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี ควรเข้ารับการตรวจฟันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมไปถึงผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ก็ต้องทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ ภายหลังการรักษาควรเอาใจใส่สุขภาพช่องปากให้มาก เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในระยะยาว แม้ว่าตัวครอบฟันจะทำขึ้นจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีประสิทธิภาพยังไม่เท่ากับฟันธรรมชาติ ดังนั้นการดูแลรักษาและการรับประทานอาหารในผู้ที่ทำครอบฟัน ก็ควรจะดูแลรักษาความสะอาดมากเป็นพิเศษ ไม่ควรละเลยสุขภาพช่องปาก เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี และอายุการใช้งานของครอบฟันที่ยาวนานขึ้นด้วย