preloader

Blog

ระยะเวลา “ปลูกกระดูกฟัน” ก่อนฝังรากฟันเทียม ?

ระยะเวลา “ปลูกกระดูกฟัน” ก่อนฝังรากฟันเทียม ?

การปลูกกระดูกฟัน เป็นการเสริมกระดูกในบริเวณที่มีกระดูกไม่เพียงพอ เป็นอีกหนึ่งวิธีของการรักษาทางทันตกรรมที่สามารถช่วยให้ผลการรักษาออกมาสมบรูณ์แบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะให้การรักษาในกรณีที่ปริมาณของกระดูกขากรรไกรไม่สมบูรณ์หรือมีไม่เพียงพอ เช่น ในกรณีที่จะทำการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากเทียม ส่วนกระดูกที่จะนำมาปลูกถ่ายนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา ในการเลือกประเภทของวัสดุที่จะนำมาใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายวิภาคของผู้เข้ารับการรักษาของแต่ละบุคคล โดยจะมีกระดูกอยู่ 3 ชนิดที่จะนำมาทำการปลูกกระดูก ก็คือ กระดูกของผู้เข้ารับการรักษาเอง กระดูกจากสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกัน และ กระดูกจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ซึ่งกระดูกที่นำมาใช้แล้วดีที่สุด แน่นอนว่าจะต้องเป็นกระดูกของผู้เข้ารับการรักษาเอง เพราะสามารถเข้ากับร่างกายได้ดีอยู่แล้ว และทำให้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือไม่เกิดการติดเชื้อด้วย แต่ถ้าหากผู้เข้ารับการรักษาไม่อยากที่จะมีจะมีบาดแผลหลายที่ก็อาจจะใช้กระดูกของผู้อื่หรือกระดูกจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เพราะจะทำให้ผู้เข้ารับการรักษาไม่ต้องเกิดบาดแผลหลายที่นั่นเอง

ภายหลังจากผู้เข้ารับการรักษาได้รับการปลูกกระดูกแล้ว จะต้องมีการพักฟื้นเพื่อให้กระดูกมีความแข็งแรง แต่ในปัจจุบันการปลูกถ่ายกระดูกสามารถทำควบคู่ไปกับการฝังรากฟันเทียมได้เลย ส่วนกระดูกที่นำมาใช้งานนั้นทันตแพทย์อาจใช้กระดูกของผู้เข้ารับการรักษาเอง หรือใช้กระดูกสังเคราะห์ ขึ้นอยู่กับความเพียงพอและความเหมาะสมกับลักษณะของสภาพฟันของผู้เข้ารับการรักษา ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือผู้เข้ารับการรักษา เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการมาพบทันตแพทย์บ่อยครั้ง สำหรับในขั้นตอนการปลูกกระดูกฟัน แพทย์จะทำการตัดกระดูกส่วนหนึ่งออกจากส่วนอื่นของร่างกายของผู้เข้ารับการรักษา เพื่อนำไปปลูกกระดูกฟันเพื่อทำการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน จากนั้นจึงปลูกถ่ายเข้าไปในกระดูกขากรรไกร ซึ่งโดยปกติแล้วผู้เข้ารับการรักษาจะต้องรอเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อให้กระดูกที่ปลูกเข้าไปสร้างกระดูกใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมและสามารถพยุงรากเทียมให้อยู่กับที่ได้ โดยที่ไม่ขยับและมีความแข็งแรงเพื่อพร้อมที่รองรับรากฟันเทียม หรือบางทีคุณอาจจะได้ปลูกถ่ายกระดูกชิ้นเล็ก ๆ พร้อมกับการผ่าตัดฝังรากเทียมเลย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับทันตแพทย์ว่าจะสามารถทำการฝังรากฟันเทียมได้ทันทีหรือไม่

สำหรับการปลูกกระดูกฟันพร้อมกับการฝังรากฟันเทียมไปพร้อมกัน โดยทันตแพทย์จะทำการพิจารณาว่า ผู้เข้ารับการรักษาสามารถทำการปลูกกระดูกแล้วฝังรากฟันเทียมได้ทันทีหรือไม่ถ้าทันตแพทย์ประเมินว่า ผู้เข้ารับการรักษายังพอมีกระดูกที่จะให้ยึดกับรากฟันเทียมให้แน่น แต่ยังไม่เพียงพอ ต้องมีการเติมแต่ไม่มาก อันนี้จะสามารถฝังรากเทียมพร้อมปลูกกระดูกได้เลย และต้องรออีก 3-4 เดือนถึงจะทำครอบฟันได้ และการปลูกกระดูกก่อน แล้วค่อยฝังรากฟันเทียมอีกรอบผู้เข้ารับการรักษาจะต้องรอเพื่อให้กระดูกฟันเข้าที่ ใช้ระยะเวลาหลังจากปลูกกระดูกฟันแล้วประมาณ 6 เดือน แล้วมาฝังรากฟันเทียม แล้วรออีก 3 เดือนถึงจะทำครอบฟันได้ ซึ่งการปลูกกระดูกนั้น แน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่รอให้กระดูกที่นำมาปลูกถ่ายเข้ากับกระดูกขากรรไกรให้ดี เพื่อพร้อมสำหรับการรองรับรากฟันเทียม ซึ่งเป็นการรักษาที่ป้องกันการเกิดความล้มเหลวในการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษาได้มีกระดูกที่เพียงพอ และป้องกันการเกิดปัญหาที่จะตามมาในอนาคตได้ หากคุณสนใจจะเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม สามารถเข้ารับคำแนะนำจากทันตแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของรากฟันเทียมได้ที่ คลินิก Idol Smile เพราะทางเรามีทีมทันตแพทย์ผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการทันตกรรมมาอย่างยาวนาน ทำให้มีความน่าเชื่อถือว่า หากคุณเข้ารับการบริการของทางคลินิกเรา จะสามารถทำให้คุณกลับมามีรอยยิ้มที่สวยงาม และมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน