preloader

Blog

ฝังรากฟันเทียม แล้วดื่มเหล้า สูบบุหรี่ จะส่งผลร้ายแรง !

ฝังรากฟันเทียม แล้วดื่มเหล้า สูบบุหรี่ จะส่งผลร้ายแรง !

การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม เป็นการรักษาที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลกว่ามีประสิทธิภาพในการทดแทนฟันธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยม เป็นธรรมชาติมากกว่าการใส่ฟันปลอม ซึ่งทันตแพทย์จะทำการรักษาด้วยการผ่าตัดและทำการฝังรากฟันเทียมลงไปบนกระดูกขากรรไกรที่ใช้ในการรองรับรากฟันเทียม โดยจะกำหนดตำแหน่งด้วยโปรแกรม CT Scan ที่จะช่วยให้การกำหนดตำแหน่งของรากฟันเทียมมีความแม่นยำมากขึ้น ทำให้การฝังรากฟันเทียมมีประสิทธิภาพและมีความสำเร็จมากกว่าการฝังรากฟันเทียมด้วยมือเปล่า เพราะอาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดได้ เนื่องจากการฝังรากฟันเทียมมีการผ่าตัด จึงทำให้เกิดแผลภายในช่องปาก จึงทำให้จะต้องมีการพักฟื้นนานพอสมควร

เพราะการที่รากฟันเทียมและกระดูกขากรรไกรจะประสานกันสนิทจะต้องใช้เวลากว่า 1 เดือน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการดูแลช่องปากและบาดแผลของผู้เข้ารับการรักษาหลังจากที่ทำการฝังรากฟันเทียมไปแล้ว ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเรื่องการรับประทานอาหาร และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ควรจะงดก่อน ในช่วยที่พักฟื้น เพราะทันตแพทย์จะสั่งห้ามไม่ให้ผู้เข้ารับการรักษาดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ จะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อช่องปากโดยตรง รวมไปถึงบาดแผลจากการฝังรากฟันเทียมด้วย แอลกอฮอล์จะส่งผลให้บาดแผลจากการผ่าตัดหายช้า จะทำให้เลือดไหลไม่หยุด ซึ่งอาจจะทำให้แผลอักเสบได้

และบุหรี่ก็ควรหลีกเลี่ยงเพราะจะส่งผลร้ายแรงแก่ช่องปาก ภายหลังจากการฝังรากฟันเทียม สารพิษจากบุหรี่จะทำให้แผลเกิดการอักเสบ และทำให้เกิดโรคเหงือก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ขณะการพักฟื้น ผู้เข้ารับการรักษาจึงต้องงดสูบบุหรี่ แม้ว่าจะไม่ได้เช้ารับการรักษาผ่าตัดฝังรากฟันเทียม บุหรี่ก็ส่งผลเสียต่อช่องปากอยู่แล้ว จะทำให้เกิดคราบหินปูน ส่งผลให้ฟันผุ ทำให้เกิดโรคเหงือก และยังทำให้มีกลิ่นปากอีกด้วย เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียม จึงควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด หากไม่ทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์อาจจะทำให้เกิดการล้มเหลวในการรักษาได้ ปละหากเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อ อาจจะต้องเข้ารับการฝังรากฟันเทียมใหม่