ความคงทนและถาวร ของรากฟันเทียม

การฝังรากฟันเทียม เป็นการทำการทันตกรรมที่ใช้ในการทดแทนฟันธรรมชาติที่ทันสมัยหากเทียบกันการใส่ฟันปลอมในสมัยก่อน ที่ไม่ค่อยความแข็งแรงทนทานมากนัด เพราะทำจากพลาสติก และเมื่อสวมใส่แล้วก้ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น ทำให้หลุดง่าย ไม่มีความกระชับ และยังทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่าย รวมถึงเวลารับประทานอาหารก็ยังทำให้หลุดง่ายและรับประทานอาหารได้ไม่สะดวก ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไป ทางทันตกรรมก็มีนวัตกรรมที่ก้าวหน้าไปมาก คนเลยนิยมหันมาทำรากฟันเทียมมากขึ้น ด้วยความสะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องค่อยถอดออก หรือใส่บ่อยๆ เพราะรากฟันเทียม สามารถใช้งานได้เหมือนฟันธรรมชาติจริงๆ ดดยการฝังลงไปบนกระดูกขากรรไกรที่ใช้รองรับรากฟันเทียม จึงทำให้มีความสะดวกและเป็นธรรมชาติ และสามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพียงแค่แปรงฟันอย่างถูกต้อง ก็จะสามารถถนอมอายุการใช้งานของรากฟันเทียมได้ และยิ่งหลังจากการฝังรากฟันเทียม ผู้เข้ารับการรักษามาการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีและถูกวิธีก็จะทำให้การใช้งานรากฟันในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลายคนมีข้อสงสัยว่า รากฟันเทียมนั้น มีอายุการใช้งานแค่ไหน มีความคงทนและถาวรหรือไม่ ต้องทำการเปลี่ยนรากฟันเทียมหรือไม่ หากใช้งานไปนาน บอกได้เลยว่า การฝังรากฟันเทียมนั้น ผู้เข้ารับการรักษาจะสามารถมีรากฟันเทียมและใช้งานได้ถาวร มีความคงทนสามารถอยู่ได้ชั่วชีวิต ซึ่งอายุการใช้งาน หรือความคงทนนั้นจะขึ้นอยู่กับการดุแลรักษาที่ถูกต้องและถูกวิธีด้วย รวมไปถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้เข้ารับการรักษาว่า มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างไร ซึ่งตัวรากฟันเทียมนั้นจะทำจากโลหะ และทำการฝังลงไปบนกระดูกขากรรไกร ซึ่งจะมีความแข็งแรงทนทานมาก หากรากฟันเทียมประสานกับตัวกระดูกอย่างสนิทแล้ว แม้ว่าการรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียมจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง แต่ด้วยวัสดุที่นำมาผลิตเป็นรากฟันเทียม และความคงทน แข็งแรงแล้ว ถือว่าคุ้มค่ามาก เพราะผู้เข้ารับรักษาจะสามารถใช้รากฟันเทียมได้ตลอดชีวิต หากไม่มีปัญหาใดๆ หลังจากการฝังรากฟันเทียม อย่างไรก็ตาม ในระยะแรก ผู้เข้ารับการรักษาควรปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทันตแพทย์ ระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหาร ก็จะสามารถยืดอายุของตัวรากฟันเทียมได้ นอกจากตัวรากฟันเทียมแล้ว ยังมีเรื่องของฟันปลอมที่ต่ออยู่บนยอดของรากเทียม ที่จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของ ครอบฟันหลวม ครอบฟันแตก ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย แต่ปัญหาที่กล่าวมานั้น เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ ไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเหมือนตัวรากเทียมที่เป็นโลหะ เพราะสามารถถอดออกมาเพื่อซ่อมแซมได้ เพราะเป็นส่วนที่สามารถอดออกได้ง่าย และไม่ทำให้เจ็บปวดใดๆ

สำหรับปัญหาส่วนใหญ่ที่จะส่งผลกระทบให้รากฟันเทียมเกิดการหลุดหรือโยกนั้น ก็มีอยู่หลายปัจจัย แต่หลักๆ มักจะเกิดขึ้นจากการละลายตัวหรือการหดตัวของกระดูกขากรรไกรที่ใช้รองรับรากฟันเทียม โดยบริเวณรากฟันเทียมที่เกิดภาวะโรคปริทันต์ โดยสาเหตุสาเหตุของโรคปริทันต์รอบรากเทียมนั้นไม่ต่างจากที่พบในฟันธรรมชาติ คือเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในคราบหินปูนภายในช่องปาก หากผู้เข้ารับการรักษาดูแลสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น ภายหลังจากการฝังรากฟันเทียมแล้ว การดูแลรักษาความสะอาด ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และผู้เข้ารับการรักษาควรเข้าพบทันตแพทย์เพื่อทำการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างเป็นประจำ ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อจะได้ตรวจเช็คความแข็งแรงของรากฟันเทียมรวมไปถึงกระดูกขากรรไกร เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันเวลา หากทำได้ตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เข้ารับการรักษาก็จะมีสุขภาพช่องปากที่ดีและมีรากฟันเทียมที่คงทน แข็งแรง และสามารถอยู่ได้ถาวรตลอดชีวิต หากสนใจเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม สามารถติดต่อขอคำแนะนำจากทีมทันตแพทย์ ของทางคลินิก Idol Smile ได้