preloader

Blog

รากฟันเทียม มีอันตรายหรือไม่

รากฟันเทียม มีอันตรายหรือไม่

การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมในปัจจุบัน มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาให้ผลการรักษามีอัตราความสำเร็จที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยกำหนดตำแหน่งในการฝังรากฟันเทียม ทำให้การคลาดเคลื่อนของตำแหน่งรากฟันเทียมที่ฝังมีข้อผิดพลาดที่น้อยมาก หากเปรียบเทียบกับการฝังรากฟันเทียมแบบปกติ ซึ่งในปัจจุบันการฝังรากฟันเทียมเป็นการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันเป็นการแก้ไขปัญหาการสูญเสียฟันในผู้เข้ารับการรักษาที่สูญเสียฟันและต้องการกลับมามีสภาพช่องปากและฟันที่ดี รวมไปถึงมีฟันที่สามารถบดเคี้ยวอาหารหรือรับประทานอาหารได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของบุคลิกภาพทำให้มีรอยยิ้มที่สดใสมั่นใจ ส่งเสริมบุคลิกภาพได้ดีอีกด้วย ซึ่งต้องบอกเลยว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมในปัจจุบันนั้น ถือว่าเป็นที่นิยมมากและได้รับการยอมรับจากผู้ที่มีปัญหาฟัน เนื่องจากการใช้งานของรากฟันเทียมมีความใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งข้อเสียก็มีแต่ถือว่าน้อยมาก เนื่องจากการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมจะต้องมีการผ่าตัดเพื่อฝังส่วนรากฟันเทียมลงไปบนกระดูกขากรรไกรที่ใช้รองรับรากฟันเทียม โดยการผ่าตัดย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่ออวัยวะสำคัญบริเวณขากรรไกรได้ รวมทั้งยังเสี่ยงต่อการอักเสบ ติดเชื้อ หากผู้เข้ารับการรักษาปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทันตแพทย์ก็จะทำให้ป้องกันปัญหาการอักเสบติดเชื้อและยังช่วยให้มีอัตราความสำเร็จของการรักษามากยิ่งขึ้นอีกด้วย

หลายคนที่ตัดสินใจเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม อาจจะมีความกังวลในเรื่องของการอักเสบ ติดเชื้อหรือการดูแลตัวเอง ภายหลังจากการผ่าตัดซึ่งต้องบอกเลยว่า ภายหลังจากการผ่าตัดนั้นผู้เข้ารับการรักษาจำเป็นจะต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทันตแพทย์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน สำหรับในช่วงแรกจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร รวมไปถึงการดูแลรักษาความสะอาดภายในช่องปากและฟัน ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ และที่สำคัญควรงดสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงอาหารที่จะเป็นอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อรากฟันที่เพิ่งทำการฝังลงไปบนกระดูกขากรรไกร ต้องถือว่าการดูแลตัวเองภายหลังจากการผ่าตัดมีความสำคัญมากเพราะจะขึ้นอยู่กับผลการรักษาว่าจะมีประสิทธิภาพหรือมีอัตราความสำเร็จมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการใช้งานของรากฟันเทียมในอนาคตอีกด้วย หลายคนคงทราบกันดีว่าการฝังรากฟันเทียมมีข้อดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นช่วยทดแทนฟันธรรมชาติทำให้มีรอยยิ้มที่มั่นใจอีกครั้ง รวมไปถึงยังช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันและยังทำให้ผู้เข้ารับการรักษามีฟันที่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างเต็มที่ และมีความกังวลว่ารากฟันเทียมนั้นมีอันตรายหรือไม่ต้องบอกก่อนว่าการฝังรากฟันเทียมไม่มีอันตราย เนื่องจากวัสดุที่นำมาทำรากฟันเทียมสามารถเข้ากับร่างกายมนุษย์ได้เป็นอย่างดีและไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆตามมา ทั้งยังมีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถอยู่ได้อย่างถาวร หากผู้เข้ารับการรักษามีการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ไม่ใช่ว่าใครจะทำได้ทุกคน เนื่องจากการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพร่างกายของผู้เข้ารับการรักษา ความพร้อมของกระดูกขากรรไกรที่จะใช้รองรับรากฟันเทียมว่ามีความหนาแน่นเพียงพอที่จะสามารถรองรับรากฟันเทียมได้หรือไม่ รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้เข้ารับการรักษา หากผู้เข้ารับการรักษามีประวัติการสูบบุหรี่ที่ค่อนข้างจัด ทันตแพทย์ก็จะทำการพิจารณาว่าสามารถเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมได้หรือไม่ นอกจากนี้ต้องพิจารณาถึงสภาพของฟันและปัญหาของผู้เข้ารับการรักษาว่าควรที่จะเข้ารับการรักษาเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปด้วยวิธีการใด ทั้งนี้หากคุณมีความต้องการที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม สามารถขอรับคำแนะนำจากทีมทันตแพทย์ของทางคลินิก Idol Smile ได้ เนื่องจากทางคลินิกของเรามีทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรากฟันเทียมสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างเต็มที่และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้คลินิก Idol Smile ยังมีบริการทางด้านทันตกรรมอย่างครบวงจร หากคุณสนใจเข้ารับการรักษาฝังรากฟันเทียมหรือต้องการเข้ารับการรักษาในด้านอื่นๆเกี่ยวกับทันตกรรม สามารถติดต่อขอคำแนะนำจากคลีนิก Idol Smile ได้