อันตราย หากปล่อยปัญหา รากฟัน ไว้เป็นเวลานาน !

บริเวณรากฟัน มีเส้นประสาทและเส้นเลือดในการหล่อเลี้ยงฟัน เมื่อเกิดฟันผุจากภายนอกรากฟัน เส้นประสาทและเส้นเลือดจะเกิดการติดเชื้อ ไม่นานฟันซี่นั้นจะตายและถูกแทนที่ด้วยหนองและซากที่ติดเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุของอาการเจ็บปวดและอาการบวม หากปล่อยไว้โดยไม่รักษารากฟันจะเกิดความเสียหายต่อกระดูกบริเวณรอบรากฟัน ซึ่งส่งผลให้เกิดตุ่มฝีและหนองบริเวณฟัน  หากปล่อยไว้อาจทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณใบหน้าและขากรรไกรตามมาซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตได้ หลายคนเกิดอาการดังกล่าว และมีปัญหารากฟันและปล่อยทิ้งไว้ จนในที่สุดก่อเกิดปัญหาตามมาหลายอย่าง จนยากเกินจะแก้ จนต้องสูญเสียฟันไป และอาจจะรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียม

รากฟันถือว่าเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทและเส้นเลือดที่ใช้หล่อเลี้ยงฟัน และถ้าหากรากฟันมีปัญหา จะทำให้มีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงและส่งผลไปถึงขั้นปวดหัวได้ด้วย เนื่องจากเส้นประสาทจำนวนมาก ทำให้ส่งผลต่อร่างกายได้ หากไม่ทำการแก้ไขหรือรักษารากฟัน จะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อ เป็นหนองบริเวณรากฟันและอาจจะทำให้เกิดปัญหาโรคเหงือกตามมาด้วย และหากเข้ารับการรักษาจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร กว่ารากฟันจะกลับมาเป็นปกติ โดยทันตแพทย์จะไม่แนะนำให้ถอนหากรากฟันยังสามารถรักษาได้ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการฝังรากฟันเทียม ก็สู้รากฟันแท้ไม่ได้ เพราะอาจจะทำให้มีปัญหาภายหลังในเรื่องของการบดเคี้ยว

แต่หากรากฟันมีอาการที่รุนแรงจนไม่สามารถรักษาได้ การถอนฟันและทำการฝังรากฟันเทียมก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะการฝังรากฟันเทียม ถือเป็นการทดแทนฟันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทำให้ผู้เข้ารับการรักษารู้สึกเป็นธรรมชาติ และยังทำให้มีฟันเรียงสวยงามอีกด้วย นอกจากนี้การฝังรากฟันเทียม จะไม่ทำให้กระดูกละลาย ทำให้เหงือกมีสุขภาพที่ดีรวมไปถึงบริเวณใกล้เคียงที่ทำการฝังรากฟันเทียม มีสุขภาพที่ดีขึ้นและยังไม่ทำให้เกิดภาวะฟันล้มอีกด้วย ถือว่าการฝังรากฟันเทียมก็เป็นการทันตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายกรณีโดยเฉพาะการทดแทนฟันธรรมชาตที่สูญเสียไป