คนทำรากฟันเทียม ไม่ควรออกกำลังกายหนัก !

การรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียม ถือเป็นการทำการทันตกรรมที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการรักษา จึงทำให้การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ด้วยการวางแผนที่แม่นยำ และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน จึงทำให้การรักษามีอัตราความสำเร็จมากกว่าแต่ก่อน ที่มีการฝังรากฟันเทียมด้วยมือเปล่า ทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อย ทั้งนี้ผลการรักษาไม่ขึ้นอยู่กับการวาวแผนการรักษาของทันตแพทย์เพียงอย่างเดียว การดูแลรักษาภายหลังจากการฝังรากฟันเทียม ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกัน เพราะผลการรักษาจะเกิดความสำเร็จหรือไม่นั้น หากผู้เข้ารับการรักษาไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์และใช้ชีวิตประจำวันด้วยคาวมไม่ระมัดระวัง ก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อรากฟันเทียมได้ เพราะฉะนั้นผู้เข้ารับการรักษาจะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย หรือแม้กระทั่งตอนที่ทำความสะอาดช่องปากหลังการรับประทาน ในช่วงแรกผู้เข้ารับการรักษาจะต้องทำความสะอาดช่องปากด้วยการบ้วนด้วยน้ำอุ่น ควรงดใช้แปรงสีฟันในช่วง 1-3 วันแรกที่ทำการฝังรากฟัน เพราะอาจจะทำให้รากฟันเกิดหลุด หรือเกิดการอักเสบได้ จากแรงที่เราแปรงฟัน ซึ่งถ้าหากรากฟันเทียมที่ทำการฝังเกิดหลุด ทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมให้ใหม่

สำหรับหลายคนที่มีข้อสงสัยว่า หากเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม สามารถออกกำลังกายได้หรือไม่ ตอบว่า สามารถออกได้ แต่ต้องออกกำลังกายที่ไม่ใช้แรงมากเกินไป หรือออกกำลังที่จะทำให้รากฟันเทียมที่ทำการฝังมาเกิดการกระทบกระเทือน เพราะจะให้กระทบกระเทือนไปถึงรากฟันเทียม ที่กำลังจะประสานกัน อาจจะทำให้หลุดออกได้ ทางที่ดีควรงดออกกำลังกายไปเลย ในช่วงแรกของการรักษา จะดีที่สุด เพราะเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือปัญหาตามมาในอนาคต ถึงแม้ว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ในสมัยนี้อาจจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษา และมีอัตราความสำเร็จมากถึง 98% แต่ถึงอย่างไร ก็ควรดูแลรักษาด้วยขั้นตอนและวิธีที่ทันตแพทย์แนะนำ รวมถึงผู้เข้ารับการรักษาจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน

เพื่อให้เข้ากับสภาพของฟันได้ การรับประทานอาหารที่แข็งมากเกิดไป หรือรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลผสมอยู่ก็ส่งผลให้เกิดฟันผุได้เช่นกัน เพราะอาหารที่กล่าวมานั้น เป็นศัตรูตัวร้ายของฟันและช่องปาก

นอกจากนี้ปัญหาที่มักเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ทำการฝังรากฟันเทียมนั้น ก็คือ แรงกดที่มากเกินไปจากการใส่ครอบฟัน ก็ส่งผลให้เกิดปัญหา และการแปรงฟันที่ใช้แรงกระแทกในตำแหน่งที่ทำการปลูกรากฟันเทียม ก็ส่งผลร้ายต่อการฝังรากฟันเทียมเช่นเดียวกัน เพราะอาจจะทำให้เกิดรากฟันเทียมหลุด ในขณะการพักฟื้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข เพราะด้วยความที่ยุ่งยากซับซ้อน อาจจะทำให้ทันตแพทย์ทำการฝังรากฟันเทียมใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้เสียเวลา เสียเงินไปโดยไม่มีความจำเป็น นอกจากนี้การดูแลสุขภาพช่องปากถือเป็นเรื่องสำคัญ หากไม่ใส่ใจหรือละเลย อาจจะทำให้เศษอาหารเข้าไปฝังอยู่ในบาดแผลที่ได้จากการผ่าตัด ทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียสะสมอยู่ในบาดแผล จนนำไปสู่การอักเสบ และติดเชื้อได้ ซึ่งก็อาจจะส่งผลให้ต้องถอดรากฟันเทียมออก เพื่อทำการรักษา ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องงดสูบบุหรี่ หรืองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายหลังจากการผ่าตัด เพราะอาจจะทำให้บาดแผลหายช้า และเกิดการอักเสบ หรือบวมแดงได้ เพราะฉะนั้นแล้วการดูแลตัวเองถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่าเคร่งครัดเพื่อผลลัพธ์ที่ดี