preloader

Blog

วิธีเตรียมตัว ก่อนการเข้ารับการฝังรากฟันเทียม !

วิธีเตรียมตัว ก่อนการเข้ารับการฝังรากฟันเทียม !

การรักษาทางทันตกรรมด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนั้น เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการรักษาฟัน จากสาเหตุที่ผู้เข้ารับการรักษาได้สูญเสียฟันธรรมชาติไป ในการรักษาด้วยวิธีนี้ ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษา

จะต้องดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเป็นพิเศษ เพราะการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม จะต้องใช้เวลาในการรักษามาพอสมควร และยังต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกด้วย เนื่องจากมีการผ่าตัดและมีบาดแผลภายในช่องปาก การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนั้น ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว โรคประจำตัว และพฤติกรรมต่างๆ ให้ทันตแพทย์ได้รับทราบ เพื่อที่จะทำการวินิจฉัย เช่น ถ้าหากคนไข้เป็นคนที่สูบบุหรี่จัด ทันตแพทย์จะทำการพิจารณาก่อน เพราะในการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนั้น การสูบบุหรี่ถือเป็นข้อจำกัดและข้อห้ามในการรักษา เพราะจะส่งผลต่อช่องปากโดยตรง อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่น การอักเสบ หรืออาการปวดบวมของบริเวณแผลผ่าตัดได้ นอกจากนี้ การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษา ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี สำหรับผู้เข้ารับการรักษาที่มีโรคประจำตัว หรือต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบ เพราะถ้าทำการฝังรากฟันเทียมลงไปภายในช่องปากแล้ว หากมีปัญหาในระหว่างการรักษา จะแก้ปัญหาได้ยากมาก เพราะมีวิธีการที่ซับซ้อน ดังนั้นผู้เข้ารับการรักษาจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้ารับการรักษา เพื่อผลลัพธ์ที่ดี