preloader

Blog

ข้อควรรู้ ก่อน “ฟอกสีฟัน”

ข้อควรรู้ ก่อน “ฟอกสีฟัน”

การฟอกสี เป็นการรักษาอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขสีของฟัน อันเนื่องมาจากสาเหตุ เช่น อาหาร บุหรี่ ชา กาแฟ เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้เป็นการรักษาสีฟันที่นิยมกันอย่างมาก วันนี้เราจะแนะนำการเตรียมตัวก่อนทำการฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันจะทำโดยการใช้น้ำยาฟอกสีฟันคือไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ ไปทำปฏิกิริยากับสารที่มีภายในฟัน ทำให้สีเหลืองหรือดำคล้ำที่สะสมอยู่ในเนื้อฟันหลุดออกมา จึงทำให้สีอ่อนลงโดยไม่มีผลต่อโครงสร้างของฟัน ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงต่อฟันของคุณ

แต่หลังจากการฟอกสีฟันจะมีอาการเสียวฟัน โดยอาการเสียวฟันนี้จะหายไปเองภายใน 1-2 วันหลังจากหยุดฟอกสี ในบางครั้งอาจมีอาการระคายเคืองที่เหงือก แก้ไขโดยใช้น้ำยาฟอกสีปริมาณน้อยลงและลดจำนวนชั่วโมงในการฟอกสีลงได้