preloader

Blog

อาการต่างๆ ที่สามารถพบได้หลังจากใส่ฟันปลอม

อาการต่างๆ ที่สามารถพบได้หลังจากใส่ฟันปลอม

ฟันปลอม ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม เพื่อนำมาใช้ทดแทนฟันจริงตามธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากว่าฟันปลอมในสมัยนี้ถูกออกแบบและสร้างจากวัสดุที่มีความแข็งแรงและไม่ทำลายส่วนต่างๆโดยรอบ ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นออกมาดีเป็นอย่างมาก

โดย ฟันปลอม นั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานทดแทนฟันแท้ตามธรรมชาติ เช่น การบดเคี้ยว กัดฉีกอาหาร ช่วยทำให้การออกเสียงมีความชัดเจน ป้องกันปัญหาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นนั่นก็คือฟันโน้มเอียงเนื่องจากเกิดช่องว่างของฟัน อีกทั้งยังช่วยเรื่องความสวยงาม สำหรับผู้ที่สูญเสียฟันแท้ไปแล้วเกิดความไม่มั่นใจในการพูด การยิ้ม หรือการติดต่อประสานงาน ทำให้เกิดปัญหาด้านบุคลิกภาพอย่างมาก ให้กลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้ง กล้ายิ้ม กล้าพูดคุย ส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งในวันนี้ทางด้าน Idol Smile Dental Clinic จะขอมาตอบคำถามที่หลายๆท่านคาใจ เกี่ยวกับเรื่องของฟันปลอม ไม่ว่าจะเป็นอาการที่อาจจะเกิดขึ้นและวิธีแก้ไข รวมถึงวิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง ซึ่งเราจะขอมาไขข้อสงสัยเหล่านี้ไปด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ประเภทของฟันปลอม ?

– ฟันปลอมทั้งปาก

การทำฟันปลอมทั้งปากถือว่าต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร โดยจะใช้กับคนไข้ที่สูญเสียฟันทั้งหมดไป ซึ่งอาจะเกิดจากอุบัติเหตุ โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเลือกวิธีการรักษาเป็นรูปแบบฟันปลอมชั่วคราวและถาวร โดยจะทำการถอนฟันทั้งหมดแล้วจึงใส่ฟันปลอมแบบชั่วคราวทั้งปากทันทีที่ทำการถอนฟัน แต่ในระหว่างที่ใส่ฟันปลอมทั้งปากแบบชั่วคราวทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะนัดปรับฟันปลอมค่อนข้างบ่อย เนื่องจากว่า เหงือกและกระดูกมีการเปลี่ยนรูปร่างค่อนข้างเร็วหลังจากถอนฟันหลายๆซี่ แต่ในบางครั้งทันตแพทย์จะแนะนำให้รอจนกว่าเหงือกและกระดูกจะเข้าที่แล้วใส่ฟันปลอมแบบถาวรครั้งเดียวเลย ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 – 3 เดือน

– ฟันปลอมบางส่วน

ฟันปลอมแบบบางส่วนนี้จะใช้ได้กับคนไข้ที่ยังคงมีฟันกรามบนหรือล่างหลงเหลืออยู่อย่างน้อย 1 ซี่ ซึ่งจะมีหน้าที่ในการใช้เติมเต็มช่องว่างของฟัน เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ผิดรูปของฟันที่เหลือ โดยคนไข้สามารถถอดออกมาเองได้ด้วยการปลดตะขอ ทำให้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

โดยฟันปลอมแบบบางส่วนนั้นฐานล่างมักจะผลิตจากโลหะ เพื่อความคงทนและแข็งแรง แต่ถ้าหากว่าเป็นฟันปลอมแบบชั่วคราว เพื่อใช้ทดแทนฟันที่หลุดไปชั่วคราว เพื่อรอให้เหงือกและกระดูกฟื้นตัว มักนิยมผลิตจากพลาสติก

 

อาการที่สามารถพบได้หลังจากใส่ฟันปลอม ?

โดยทั่วไปแล้วการใส่ฟันปลอมในระยะแรกๆนั้น จะมีปัญหามากๆเรื่องการบดเคี้ยวกัดฉีกอาหาร ซึ่งจะมีความรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ โดยอาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงแรกๆเท่านั้น ต้องรอจนกว่ากล้ามเนื้อบริเวณกระพุ้งแก้มและลิ้นจะปรับตัวให้เคยชินกับฟันปลอมเสียก่อน ในช่วงที่ใส่ฟันปลอมใหม่ๆ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมักแนะนำว่าให้รับประทานอาหารที่มีความนุ่มอ่อน เพื่อให้เกิดการปรับตัวเสียก่อน

ส่วนเรื่องการพูดนั้นอาจจะมีปัญหานิดหน่อยในเบื้องต้น แต่ไม่ใช่เป็นเป็นหาในระยะยาว และบางท่านอาจประสบปัญหาขั้นพื้นฐาน เช่น อาการระคายเคือง อาการปวด หรือการมีน้ำลายออกมามากกว่าปกติ เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นในระยะแรกของการใส่ฟันปลอมใหม่ๆ ซึ่งเป็นอาการที่ไม่น่าเป็นห่วงอะไร และจะค่อยๆลดลงและหายไปในที่สุดเมื่อช่องปากสามารถปรับตัวให้เข้ากับฟันปลอมได้นั่นเอง

 

ฟันปลอมอยู่ได้นานเท่าไหร่ ?

โดยทั่วไปแล้วหากว่าดูแลรักษาเป็นอย่างดี ฟันปลอมสามารถอยู่ได้นานถึงประมาณ 15 ปี  แต่ถึงอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับภาวะการหดตัวของเหงือกและกระดูกตามธรรมชาติด้วย รวมถึงหากว่าเรามีอายุที่เพิ่มมากขึ้นช่องปากก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะส่งผลทำให้ฟันปลอมหลวม ส่งผลให้การบดเคี้ยวอาหารมีความยากลำบาก และอาจเกิดอาการระคายเคืองเหงือกตามมา

จึงอาจจำเป็นที่จะต้องเข้าพบทันตแพทย์เพื่อทำการปรับ ทำใหม่ หรืออาจจะต้องทำการเปลี่ยนฐาน ตามแต่ที่ทันตแพทย์จะวิเคราะห์และเห็นสมควร ซึ่งการพบทันตแพทย์เป็นประจำอย่างน้อยทุก 6 เดือน จึงยังถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าท่านจะใส่ฟันปลอมทั้งปากก็ตาม