preloader

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

คลินิก ไอดอล สไมล์ เรามีเครื่องมือทันสมัย ทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ให้การรักษาที่ครบวงจร อาทิ การจัดฟัน รากฟันเทียม ทันตกรรมในเด็กและสูงอายุเป็นต้น เราเปิดให้บริการทางด้านทันตกรรมอันทันสมัย อาทิเช่น การจัดฟัน การทำรากฟันเทียม รักษารากฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน ฯลฯ

โดยเราสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาจากทีม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการรักษาคนไข้ พร้อมด้วยผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ ด้วยการบริการกับทุกท่านเป็นอย่างดี นอกจากนี้ อีกทั้งยังมีนวัตกรรมการทำความสะอาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเพื่อให้คุณมั่นใจ เมื่อเข้ามารับบริการจากเรา

IMG_1620

ทีมงานของเรา

ทีมผู้เชี่ยวชาญ คุณหมอของเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีความเข้าใจ และเป็นมืออาชีพในการจัดการกับสุขภาพฟัน
ด้วยประสบการณ์ด้านทันตกรรมที่ยอดเยี่ยม
ทพ.เจษฎา ลาภสุขกิจกุล

ทพ.เจษฎา ลาภสุขกิจกุล

ทันตแพทย์
ทพ.เพิ่มพูน เจริญทำนุกิจ

ทพ.เพิ่มพูน เจริญทำนุกิจ

ทันตแพทย์
ทพ.ประกิต ชัยพันธ์วิริยาพร

ทพ.ประกิต ชัยพันธ์วิริยาพร

ทันตแพทย์
ทพ.วรัตม์ กาญจโนมัย

ทพ.วรัตม์ กาญจโนมัย

ทันตแพทย์
ทพ.อรรถพล พงษ์สุทธิพาณิชย์

ทพ.อรรถพล พงษ์สุทธิพาณิชย์

ทันตแพทย์
ทพ.อัครินทร์ สันติวิฑูรวงศ์

ทพ.อัครินทร์ สันติวิฑูรวงศ์

ทันตแพทย์
ทพญ.กิตติมา ประภัสร์รังษี

ทพญ.กิตติมา ประภัสร์รังษี

ทันตแพทย์
ทพญ. จารุวรรณ เภกะนันทน์

ทพญ. จารุวรรณ เภกะนันทน์

ทันตแพทย์
ทพญ.นพมณี วงษ์กิตติไกรวัล

ทพญ.นพมณี วงษ์กิตติไกรวัล

ทันตแพทย์
ทพญ. สลิลภร เหล่าชูวงศ์

ทพญ. สลิลภร เหล่าชูวงศ์

ทันตแพทย์
ทพญ.พิมพ์รำไพ โมรานนท์

ทพญ.พิมพ์รำไพ โมรานนท์

ทันตแพทย์
ทพญ.ปัณฑ์ชนิต อุ่นวรวงศ์

ทพญ.ปัณฑ์ชนิต อุ่นวรวงศ์

ทันตแพทย์
ทพญ.ศีลิณี สยามิภักดิ์

ทพญ.ศีลิณี สยามิภักดิ์

ทันตแพทย์
ทพญ.ศศกร รพีธนธร

ทพญ.ศศกร รพีธนธร

ทันตแพทย์
ทพญ.ภัสธารีย์ จารุศรีพัฒน์

ทพญ.ภัสธารีย์ จารุศรีพัฒน์

ทันตแพทย์