preloader

Blog

เครื่องมือการ จัดฟันแบบใส จากต่างประเทศ กับผลิตในประเทศ ต่างกันอย่างไร ?

เครื่องมือการ จัดฟันแบบใส จากต่างประเทศ กับผลิตในประเทศ ต่างกันอย่างไร ?

การจัดฟันแบบใส Invisalign เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เป็นการจัดฟันที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของต่างประเทศ เป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันที่มีความใสสามารถถอดออกได้ และออกแบบและวางแผนการรักษาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า Clincheck ซึ่งสามารถแสดงแผนการรักษาออกมาในรูปแบบ 3D โดยเครื่องมือจัดฟันแบบใส สามารถทำให้ฟันของคุณจัดเรียงได้สวยงามเป็นธรรมชาติ ซึ่งการจัดฟันแบบใส ทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาจะต้องได้รับการรับรองจากต่างประเทศ ให้ทำการจัดฟันแบบใสได้ รวมไปถึงเครื่องมือการจัดฟันจะต้องส่งตรงมาจากต่างประเทศ ทางทันตแพทย์จะเป็นผู้พิมพ์ฟันและส่งแบบให้ทางสถาบันออกแบบเครื่องมือมาให้ ซึ่งใช้เวลาในการจัดส่งเครื่องมือประมาณ 1 สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือจัดฟันนแบบใส ที่ผลิตภายในประเทศก็มี โดยจะใช้การจำลองการเคลื่อนของตัวฟันแบบปูน ทันตแพทย์จะพิมพ์ฟันแล้วส่งแบบพิมพ์ฟันปูนไปให้แลป ผู้ออกแบบจะปรับตำแหน่งฟันในแบบปูน ตามที่ทันตแพทย์กำหนด แล้วนำไปเป็นแบบในการอัดแผ่นพลาสติกใสลงไป เพื่อทำเครื่องมือการจัดฟันแบบใส และส่งมาให้ผู้เข้ารับการรักษา โดยทันตแพทย์จะเป้นผู้คอยให้คำแนะนำ ตลอดการจัดฟัน เครื่องมือการจัดฟันแบบใส ที่ผลิตภายในประเทศนั้น จะมีราคาที่ไม่สูง เหมือนกับเครื่องมือการจัดฟันที่ผลิตจากต่างประเทศ ที่จะต้องทำการพิมพ์ฟันแล้วส่งแบบไปที่ต่างประเทศ และต้องรอกว่าเครื่องมือจะส่งมาถึงผู้เข้ารับการรักษา ซึ่งต้องใช้เวลาหลายวัน

สำหรับเครื่องมือการจัดฟันแบบใส ที่ผลิตจากต่างประเทศ จะมีหลายยี่ห้อ โดยส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3D และมีการใช้เครื่องจักรในการผลิต มีต้นทุนที่สูง จึงทำให้มีความปราณีตในการผลิต การใช้เครื่องจักรในการผลิต ทำให้เครื่องมือจัดฟันมีคุณภาพของชิ้นงาน จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามไปด้วย บางยี่ห้อ มีการใช้อุปกรณ์เสริม ทำให้เครื่องมือการจัดฟันส่งผลในเรื่องของการเคลื่อนตัวของฟันที่มีความซับซ้อนได้ดีกว่า สรุปว่า เครื่องมือการจัดฟันแบบใสที่ผลิตจากต่างประเทศ กับเครื่องมือการจัดฟันแบบใสที่ผลิตภายในประเทศ มีความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพของเครื่องมือ และค่าใช้จ่ายที่ต่างกันนั่นเอง