preloader

Blog

เครื่องมือจัดฟันแบบใส หากใส่ดื่มกาแฟ จะทำให้เปลี่ยนสีหรือไม่ ?

เครื่องมือจัดฟันแบบใส หากใส่ดื่มกาแฟ จะทำให้เปลี่ยนสีหรือไม่ ?

เป็นที่ทราบกันดีว่าการจัดฟันแบบใส Invisalign เป็นการจัดฟันที่สามารถถอดเครื่องมืออกได้ขณะที่รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม ยกเว้นน้ำเปล่าที่สามารถดื่มได้เลยโดยไม่ต้องถอดเครื่องมือ เครื่องมือการจัดฟันแบบใส จะเป็นพอลิเมอร์บางๆ ใสๆ มาใส่ครอบฟันเพื่อปรับโครงสร้าง ตำแหน่ง และการเรียงตัวของฟัน แทนการใส่เหล็กจัดฟันที่เรามักจะเห็นได้ทั่วไป โดยผู้เข้ารับการรักษาจะต้องใส่ตลอดเวลา เป็นประจำอย่างน้อย 20-22 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามแผนการรักษาของทันตแพทย์ที่ได้วางแผนการรักษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่สำหรับการใส่เครื่องมือจัดฟัน ในกลุ่มผู้ที่ชอบดื่มกาแฟ และต้องดื่มกาแฟตลอดทั้งวัน กก็จะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ เพราะต้องคอยถอดเครื่องมือ เข้าออกตลอดทั้งวัน

เพราะเครื่องมือการจัดฟัน หากผู้เข้ารับการจัดฟันใส่ดื่มกาแฟ จะทำให้คราบกาแฟจะไปติดบนเครื่องมือซึ่งจะทำให้สีของเครื่องมือเปลี่ยน เครื่องมือการจัดฟันแบบใส Invisalign อาจจะไม่สะดวกกับคอกาแฟสักเท่าไหร่ เพราะต้องคอยถอดเข้าถอดออกตลอดขณะจิบกาแฟ ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาจะต้องมีวินัยมากๆในการใส่เครื่องมือ หากละเลยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ ก็อาจจะทำให้การวางแผนและผลการรักษา เกิดความคลาดเคลื่อนได้ โดย ชุดเครื่องมือจัดฟันที่ออกแบบมาพิเศษตามรูปฟันแต่ละคน จะต้องเปลี่ยนชุดเครื่องมือจัดฟันทุก 2 สัปดาห์ ซึ่งจำนวนชุดเครื่องมือที่ใช้จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของเรา แต่หากใส่เครื่องมือขณะดื่มกาแฟ จะทำให้สีเครื่องมือเปลี่ยน และเมื่อใส่เข้าไปในช่องปาก ก็จะทำให้สีฟันดูเปลี่ยนไปด้วย

การทำความสะอาดเครื่องมือจัดฟันแบบใส จะต้องทำให้ความสะอาดให้สะอาดมาก โดยเฉพาะการที่ผู้เข้ารับการจัดฟันต้องใส่มันไปในระยะยาว มีหลายคนใช้แปรงสีฟันกับยาสีฟันทำความสะอาดเครื่องมือจัดฟัน และออกแรงขัดที่แรงเกินไป อาจจะทำให้เกิดรอยบนเครื่องมือจัดฟันได้ วิธีที่ถูกต้องในการทำความสะอาดเครื่องมือก็คือ ใช้แค่น้ำในอุณหภูมิปกติกับสบู่ทำความสะอาดก็พอแล้ว แค่นี้อุปกรณ์ของคุณก็พร้อมใช้งาน และหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดคราบเหลือง หรือคราบต่างๆที่จะทำให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เพราะอาจจะทำให้ฟันผุ หรือเกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้ ทั้งนี้ควรรักษาความสะอาดสุขภาพช่องปากและฟันให้ถูกต้องเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี