preloader

Blog

วิธีการแปรงฟัน และการใช้ไหมขัดฟันระหว่างจัดฟัน

วิธีการแปรงฟัน และการใช้ไหมขัดฟันระหว่างจัดฟัน

วิธีการแปรงฟัน และการใช้ไหมขัดฟันระหว่างจัดฟัน

แน่นอน ! ว่าหลังจากติดเครื่องมือ จัดฟัน แล้วจะมีเศษอาหารติดฟันได้ง่ายกว่าปกติ และการทำความสะอาดฟันทำได้ยากขึ้นด้วย อาจจะนำมาซึ่งฟันผุ ซึ่งทุกๆ คนคงไม่อยากให้เกิดขึ้น ดังนั้นแล้วหลังจากติดเครื่องมือจัดฟันไป ต้องใส่ใจทำความสะอาดช่องปากมากกว่าเดิม

การแปรงฟัน

  1. เลือกใช้แปรงสีฟันที่อ่อนนุ่ม
  2. เริ่มแปรงส่วนบนของเครื่องมือจัดฟัน และส่วนล่างของเครื่องมือจัดฟัน ในลักษณะการเเคลื่อนไหว เป็นวงกลมเล็กๆ

– ค่อยๆ ขยับจากฟันกรามบนขวาแปรงมาทางฟันหน้า แล้วจึงขยับไปทางฟันกรามบนซ้าย

– อย่าลืมแปรงฟันด้านเพดาน และด้านสบฟันด้วยค่อยๆ แปรงไม่ต้องรีบนะคะ

  1. เริ่มแปรงฟันล่างในลักษณะเดียวกัน แปรงส่วนบนของเครื่องมือจัดฟัน และส่วนล่างของเครื่องมือจัดฟัน ในลักษณะการเเคลื่อนไหว เป็นวงกลมเล็กๆ

– ค่อยๆ ขยับจากฟันกรามล่างขวา แปรงมาทางฟันหน้าล่าง แล้วจึงขยับไปทางฟันกรามล่างซ้าย

– อย่าลืมแปรงฟันด้านลิ้น และด้านสบฟันด้วยนะคะ

ในบางกรณีที่แปรงสีฟันมีขนาดใหญ่เกินไป อาจจะต้องใช้แปรงสีฟันขนาดเล็ก หรือใช้แปรงสีฟันชนิดพิเศษ มาใช้ร่วมกับแปรงสีฟันธรรมดาที่เราใช้ปรกติ มาใช้ในตำแหน่งที่แปรงธรรมดาเข้าไม่ถึง

การใช้แปรงซอกฟัน ในขณะที่จัดฟัน จะมีเศษอาหารเข้าไปติดระหว่างเครื่องมือจัดฟันได้ง่ายมาก การใช้แปรงซอกฟัน ก็มีความจำเป็นในการทำความสะอาดฟัน ลักษณะที่เรียวยาวของแปรงซอกฟัน สามารถเข้าไปตามร่องฟัน หรือซอกของเครื่องมือจัดฟันที่ แปรงสีฟันธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงได้

การใช้ไหมขัดฟัน

  1. ค่อยๆสอดไหมขัดฟันเข้าไประหว่าเครื่องมือของแต่ละซี่
  2. ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดด้านข้างของตัวฟัน และใต้เหงือก ในลักษณะถูขึ้นลงอย่างเบาๆ
  3. ใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละครั้งนะคะ

ในบางกรณีที่ไหมขัดฟันนิ่มสอดได้ยาก อาจจะต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ที่สอดไหมขัดฟัน ร่วมด้วย