preloader

Blog Grid 02

Blog Grid 02

การจัดฟันแบบใส สามารถสาามารถทำความสะอาดฟันได้ตามปกติ
เวลาสวมใส่เครื่องมือการจัดฟันแบบใส จะทำให้เกิดการระคายเคืองช่องปากหรือไม่
อายุมีผลต่อการเข้ารับการจัดฟันแบบใส หรือไม่
เครื่องมือการจัดฟันแบบใส สามารถรับไปทั้งหมดภายในครั้งเดียวได้หรือไม่
การจัดฟันแบบใส จะทำให้ผู้เข้ารับการจัดฟัน ปวดฟันหรือไม่
การจัดฟันแบบใส ถอดง่าย ใส่สะดวก รับประทานอาหารได้หลากหลายมากขึ้น