ฝังรากฟันเทียม ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่?

ข้อระมัดระวังในเรื่องของการฝังรากฟันเทียม งดรับประทานอาหารที่มีความแข็ง ความเหนียว หรืออาหารที่ต้องใช้แรงในการบดเคี้ยวอาหารค่อนข้างมาก เพราะจะส่งผลให้เกิดการกระทบกระเทือนของรากฟันเทียมได้ อาจจะทำให้เกิดการหลุดออกมา ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้ยากและมีขั้นตอนที่ซับซ้อน

ฝังรากฟันเทียม ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหม

ฝังรากฟันเทียม ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหม จะต้องงดรับประทานอาหารที่มีความแข็ง ความเหนียว หรืออาหารที่ต้องใช้แรงในการบดเคี้ยวอาหารค่อนข้างมาก

การฝังรากฟันเทียม มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่

การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม คือ ผู้เข้ารับการรักษาที่มีฟันแตก หัก หรือบิ่น หรือผู้เข้ารับการรักษาที่สมควรได้รับการถอนฟันจากทันตแพทย์ และทำรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป

รากฟันเทียม มีอันตรายหรือไม่

การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม อาจจะมีความกังวลในเรื่องของการอักเสบ ติดเชื้อหรือการดูแลตัวเอง ภายหลังจากการผ่าตัด และอยู่ในการดูแลของทันตแพทย์

ฝังรากฟันเทียม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กำหนดตำแหน่งแม่นยำ ลดอันตรายและอัตราการบาดเจ็บ

ฝังรากฟันเทียม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กำหนดตำแหน่งแม่นยำ ลดอันตรายและอัตราการบาดเจ็บ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยในการฝังรากฟันเทียม

เหงือกอักเสบ ฝังรากฟันเทียมได้หรือไม่ ?

คนที่เป็นโรคเหงือกอักเสบ อาจจะพบว่ามีภาวะเหงือกร่น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดการอักเสบของการที่มีเลือดไหลออกจากซอกเหงือกได้ง่าย

การขบเคี้ยวแรงๆ ทำให้รากฟันเทียมอักเสบ

การที่ผู้เข้ารับการรักษาบดเคี้ยวอาหารแรงๆ หรือรับประทานอาหารที่มีความแข็ง จะทำให้รากฟันเทียมเกิดการขยายหรือทำให้รากฟันเทียมหลุดได้ เพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ

ูรู้ก่อนทำ รากฟันเทียม

ผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีหรือผู้ที่มีกระดูกขากรรไกรเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว และการฝังรากฟันเทียม ไม่ควรทำในหญิงตั้งครรภ์

ความเสี่ยงในการรักษาด้วยการผ่าตัด ฝังรากฟันเทียม

ความเสี่ยงในการรักษาด้วยการผ่าตัด ฝังรากฟันเทียม คือ ภาวการณ์ติดเชื้อ ในบริเวณที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียม หากมีการติดเชื้อ ต้องรีบวางแผน

ระยะเวลาการสมานของกระดูกขากรรไกร ในการ ฝังรากฟันเทียม

ระยะเวลาการสมานของกระดูกขากรรไกร ในการ ฝังรากฟันเทียม ภายในวันแรกหลังการผ่าตัดควรจะระมัดระวังบาดแผลให้มากเป็นพิเศษ และควรรับประทานอาหารชนิดเหลวเท่านั้น