preloader

Blog

CT Scan สำคัญอย่างไร ในการฝังรากฟันเทียม

CT Scan สำคัญอย่างไร ในการฝังรากฟันเทียม

การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม เป็นการรักษาทาวทันตกรรมที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาการสูญเสียฟันได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษา ซคางหากเปรียบเทียบกับแต่ก่อน การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เพราะการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมในสมัยก่อน ยังไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการรักษาและยังมีข้อผิดพลาดในการรักษามากกว่าในปัจจุบัน เพราะทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาใช้การฝังรากฟันเทียมด้วยมือเปล่า ยังไม่มีเทคโนโลยี CT Scan เข้ามาช่วยกำหนดตำแหน่งที่จะทำการฝังรากฟันเทียม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลการรักษาที่ล้มเหลว ผู้ที่มีปัญหาการสูญเสียฟันจึงนิยมสวมใส่ฟันปลอม แทนการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ซึ่งการสวมใส่ฟันปลอม ก็ยังมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการฝังรากฟันเทียม เพราะผู้เข้ารับการรักษาอาจจะเกิดบาดแผลภายในช่องปากเนื่องจากฟันปลอม หรือยังมีปัญหาในเรื่องของการบดเคี้ยวอาหาร การพูดคุย เพราะฟันปลอมอาจจะเกิดการขยับทำให้พูดไม่ชัด ดังนั้นการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม จึงมีความสะดวกสบายมากกว่า และสามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากกว่าการสวมใส่ฟันปลอม

สำหรับเทคโนโลยี CT Scan หลายคนสงสัยว่าการที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนั้นมีความสำคัญอย่างไร และมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน วันนี้ทางคลินิก Idol Smile เราจะมาพูดถึงเทคโนโลยี CT Scan ซึ่งเป็นตัวช่วยในการรักษาทางทันตกรรมที่ทำให้ทันตแพทย์ผู้ทำการรักษามีความสะดวกสบายในการฝังรากฟันเทียมและยังช่วยให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถใช้งานรากฟันเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในมุมของทันตแพทย์ เทคโนโลยี CT Scan สามารถเข้ามาช่วยกำหนดตำแหน่งที่จะทำการฝังรากฟันเทียมได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ทำให้ผู้เข้ารับการรักษาได้มีฟันที่สวยงามเป็นธรรมชาติ นอกจากเรื่องการกำหนดตำแหน่งของการฝังรากฟันเทียมแล้ว เทคโนโลยี CT Scan ยังช่วยในเรื่องของการตรวจสอบ ประเมินกระดูกขากรรไกรของผู้เข้ารับการรักษาว่ามีความหนาแน่นพอที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมหรือไม่ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณกระดูกว่าสามารถรองรับรากฟันเทียมได้หรือไม่ และในมุมของผู้เข้ารับการรักษา เทคโนโลยี CT Scan ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือว่า การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม จะทำให้ผู้เข้ารับการรักษากลับมามีฟันที่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการรักษาว่า การฝังรากฟันเทียม จะสามารถแก้ไขปัญหาการสูญเสียฟันได้อย่างตรงจุด โดไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆตามมาได้

สำหรับเครื่อง CT Scan เป็นเครื่องมือที่มีราคาสูงแต่ด้วยประโยชน์ของเครื่องมือนี้มีมากมายนัก และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้เข้ารับการรักษา ดังนั้นทันตแพทย์ผู้ชำนาญในสาขารากฟันเทียม จึงมักส่งให้ผู้ป่วยไปถ่ายภาพรังสีสามมิติหรือ CT Scan เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ก่อนเข้ารับการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ซึ่งจะทำให้ทันตแพทย์ได้รับรู้ขนาดและปริมาณของกระดูกก่อนที่จะผ่าตัดฝังรากเทียมลงไปในกระดูกขากรรไกรของผู้เข้ารับการรักษา ทำให้ทราบถึงตำแหน่งอวัยวะส่วนสำคัญต่างๆ ที่ต้องระวังเป็นพิเศษเช่น เส้นประสาทใหญ่ในขากรรไกร เส้นเลือด เป็นต้น เพราะหากผ่าตัดฝังรากเทียมไปโดนอวัยวะเหล่านี้ ผู้ป่วยจะเกิดภาวะแทรกซ้อน หรืออาการไม่พึงประสงค์เช่น เลือดออกมาก หรือเส้นประสาทถูกกระทบกระเทือนทำให้เกิดอาการชาปากตลอดเวลา บางลายอาจชาตลอดไป เห็นมั้ยว่าในสมัยนี้เทคโนโลยีมีความสำคัญที่เข้ามาช่วยในการรักษา ทำให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างอัตราความสำเร็จในการรักษาให้กับผู้เข้ารับการรักษาด้วย หากคุณสนใจเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำจากทางคลินิก Idol Smile ทางเรามีทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญยังยังมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร จึงทำให้มั่นใจได้ว่า คุณจะกลับมามีฟันที่แข็งแรง สวยงาม ทำให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่