preloader

ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟัน ถือได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ของงานทันตกรรม ที่ยอมรับว่า เป็นวิธีการที่ทำให้ได้ฟันขาว สวย ในระยะเวลาอันรวดเร็ว การฟอกสีฟันสามารถจะทำได้ด้วยตนเอง แต่ต้องอยู่ในการควบคุมและดูแลของทันตแพทย์ และผ่านการตรวจสุขภาพช่องปากก่อนทำการฟอกสีฟัน โดยทันตแพทย์ จะทำการพิมพ์ฟัน และจัดทำฟันยางสำหรับใส่น้ำยาฟอกสีฟัน ซึ่งโดยปกติจะแนะนำให้ทำขณะนอนหลับ ทำติดต่อกันทุกคืน ประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งจะสังเกตได้ว่า ฟันแลดูขาวขึ้น แต่จะมีการเสียวฟันบ้าง ในระหว่างที่ทำการ ฟอกสีฟัน หลังจากเสร็จสิ้นการฟอกสีฟัน อาการเสียวฟัน จะค่อยๆลดลง จนหายเป็นปกติ หากเป็นการฟอกสีฟันโดยทันแพทย์ จะรวดเร็วขึ้น โดยทันตแพทย์จะใช้น้ำยาฟอกสีฟัน และมีการฉายแสงเพื่อเร่งปฏิกิริยา ซึ่งใช้เวลาไม่นาน ไม่เกิน 1 – 2 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพของฟัน

ฟอกสีฟัน