preloader

รีเทนเนอร์ (Retainer)

รีเทนเนอร์ (Retainer) เป็น เครื่องมือที่ช่วยรักษาสภาพฟันเมื่อจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั่นคือ หลังจากที่ทันตแพทย์ได้ทำการจัดฟันเสร็จแล้ว ก็จะทำการใส่เหล็กที่มีลักษณะคล้ายๆลวดเชื่อมไว้อยู่กับคนที่จัดฟันเสร็จแล้ว หรือเรียกว่า รีเท็นเนอร์ นั่นเอง ซึ่ง ไม่มีผลให้ฟันเสีย และ ไม่มีผลให้ฟันสวยได้ ซึ่ง

รีเทนเนอร์ มีหลายแบบ

  • รีเทนเนอร์ แบบลวดธรรมดา ตัวลวดจะเป็นสแตนเลสธรรมดา ไม่มีสี
  • รีเทนเนอร์แบบท่อลวดสี เป็นรีเทนเนอร์ที่มีการใส่ท่อยางเป็นสี ที่ตัวลวด
  • รีเทนเนอร์แบบติดแบร็กเก็ต ติดอยู่ที่ลวดทำให้แลดูเหมือนจัดฟันแต่ไม่ได้จัด และมียางเป็นสี ๆ แลดูเหมือนการจัดฟัน มากขึ้น
  • รีเทนเนอร์แบบแอสติก คือรีเทนเนอร์ที่ตัวลวดจะมีสี
  • รีเทนเนอร์แบบเคลียร์ คือรีเทนเนอร์ที่ดูแล้วเหมือนไม่ได้ใส่ จะดูเป็นธรรมชาติ

รีเทนเนอร์