จัดฟัน Damon Clear

จัดฟัน Damon Clear

โปรโมชั่น จัดฟัน Damon Clear
ราคาเริ่มต้นที่ 79,000 บาท
– ชำระครั้งแรกและครั้งที่สอง ครั้งละ 20,000 บาท
– หลังจากนั้นผ่อนชำระรายเดือน เดือนละ 3,500-4,500 บาท