จัดฟัน Invisalign

จัดฟัน Invisalign

จัดฟันแบบใส สามารถถอดและใส่อุปกรณ์ที่บ้านด้วยตัวเอง
– สามารถรับอุปกรณ์ทั้งชุด
– เหมาะกับคนไข้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเหล็กจัดฟันและไม่สะดวกเข้าพบหมอบ่อยๆ