จัดฟัน Meta Braces

จัดฟัน Meta Braces

จัดฟันแบบธรรมดาเริ่มต้นที่ 38,000 บาท แถมฟรี รีเทนเนอร์ลวด
– ชำระครั้งแรกและครั้งที่สอง ครั้งละ 5,000 บาท
– หลังจากนั้นผ่อนชำระรายเดือน เดือนละ 3,500 – 4,500 บาท