ฟันปลอมแบบถาวร มีกี่ประเภท และ ข้อดีอะไรบ้าง

ฟันเทียม คือ สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรมเพื่อใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปด้วยหลายสาเหตุ โดยมีจุดมุ่งหวังเพื่อให้ผู้ที่สูญเสียฟันตามธรรมชาติได้มีฟันไว้ใช้บดเคี้ยว การออกเสียงที่ชัดเจนขึ้น ป้องกันปัญหาการล้มเอียงของฟันซี่อื่นๆ และ ด้านบุคลิกภาพความงาม

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ หลังจากการครอบฟัน ?

ช่องปากมีความรู้สึกแปลกๆ มีอาการเสียวฟันหลังจากที่ได้ทำการครอบฟันมาใหม่ๆ ทุกท่านจะเริ่มมีอาการเสียวฟันตามมาในระยะแรก เนื่องจากว่าฟันที่ทำการครอบมานั้นจะมีความรู้สึกที่ไวกว่าปกติ

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ หลังจากการครอบฟัน ?

การครอบฟันนี้เป็นการทำให้ฟันที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงให้กลับมามีสภาพที่แข็งแรงอีกครั้งด้วยวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม โดยจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ครอบฟันแบบถาวร และ ครอบฟันแบบชั่วคราว โดยทั้ง 2 รูปแบบจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ต่างกันออกไปตามความเหมาะสมในการใช้งาน