ระวังอายุสั้นลง 3 โรคร้าย ที่เกิดจากสุขภาพช่องปากไม่ดี !

3 โรคร้ายแรง ที่เกิดจากสุขภาพช่องปากไม่ดี ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือความเชื่อมโยงของสุขภาพช่องปากที่มีผลถึงโรคร้ายของสุขภาพร่างกาย ทำให้ทราบได้ว่านอกจากการที่ดูแลสุขภาพร่างกายเป็นอย่างดีแล้วยังไม่พอ ยังต้องดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีและปลอดภัยอีกด้วยจึงจะสามารถปลอดภัยต่อโรคร้ายแรงต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้

วิธีตรวจเช็ค “สุขภาพช่องปากดี” เป็นอย่างไร ?

การดูแลสุขภาพช่องปาก เหงือก และฟัน ให้สะอาดอยู่เสมอถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ซึ่งวิธีที่จะใช้ในการดูแลรักษานั้นหลัก ๆ เลยก็จะเป็นการแปรงฟันที่ถูกวิธีและสม่ำเสมอ

การเตรียมตัว ขณะจัดฟัน

การเตรียมตัว ขณะจัดฟัน

ก่อนที่เราจะตัดสินใจ ที่จะ จัดฟัน เราต้องเข้าใจ ถึงวิธีการ และการดูแลตนเอง ในขณะจัดฟันด้วย การพบทันตแพทย์ ก่อนการจัดฟัน ทันตแพทย์จะอธิบาย ถึงการดูแลตนเอง ในขณะจัดฟัน ซึ่งการ จัดฟัน นั้นคือการดึงฟันที่ผิดปรกติ เช่น ฟันหน้ายื่น ทำให้เคี้ยวบดอาหารไม่ได้ หรือการเรียงตัวของฟันไม่ตรงตำแหน่ง ให้อยู่ในตำแหน่งที่ปรกติ...