CT Scan สำคัญอย่างไร ในการฝังรากฟันเทียม

สำหรับเครื่อง CT Scan ช่วยในการวิเคราะห์ก่อนเข้ารับการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ทำให้ทันตแพทย์ได้รับรู้ขนาดและปริมาณของกระดูกก่อนที่จะผ่าตัดฝังรากเทียมลงไปในกระดูกขากรรไกรของผู้เข้ารับการรักษาชัดเจนมากกว่าการเอกซเรย์แบบเดิมๆ ทำให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฝังรากฟันเทียม ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่?

ข้อระมัดระวังในเรื่องของการฝังรากฟันเทียม งดรับประทานอาหารที่มีความแข็ง ความเหนียว หรืออาหารที่ต้องใช้แรงในการบดเคี้ยวอาหารค่อนข้างมาก เพราะจะส่งผลให้เกิดการกระทบกระเทือนของรากฟันเทียมได้ อาจจะทำให้เกิดการหลุดออกมา ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้ยากและมีขั้นตอนที่ซับซ้อน

รู้หรือไม่ แปรงฟันไม่สะอาด มีผลต่อรากฟันเทียมอย่างไร ?

การฝังรากฟันเทียม ต้องทำความสะอาดให้ดี เพราะอาจจะทำให้เกิดคราบหินปูน เข้าไปเกาะที่ตัวรากฟันเทียมได้ ซึ่งก็จะส่งผลให้รากฟันเทียมผุได้