ฝังรากฟันเทียม ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่?

ข้อระมัดระวังในเรื่องของการฝังรากฟันเทียม งดรับประทานอาหารที่มีความแข็ง ความเหนียว หรืออาหารที่ต้องใช้แรงในการบดเคี้ยวอาหารค่อนข้างมาก เพราะจะส่งผลให้เกิดการกระทบกระเทือนของรากฟันเทียมได้ อาจจะทำให้เกิดการหลุดออกมา ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้ยากและมีขั้นตอนที่ซับซ้อน