การเตรียมตัวก่อนเข้ารับ การฟอกสีฟัน

ก่อนเข้ารับการฟอกสีฟัน ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องมีสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรง เพราะการฟอกสีฟัน หากผู้เข้ารับการรักษามีรูปแบบหรือปัญหาอื่นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอาจทำให้เกิดอาการเจ็บและปัญหาอื่นๆตามมา