อาหารที่ควรทานและควรหลีกเลี่ยงหลังการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

อาหารที่ควรทานและควรหลีกเลี่ยงหลังการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

การฝัง รากฟันเทียม…การผ่าตัดทางทันตกรรมอย่างหนึ่ง ที่หมอฟันจะใส่อุปกรณ์ เป็นเดือยโลหะลงไปในเหงือก แทนรากฟัน ก่อนฝังฟันปลอมลงไปเป็นซี่ๆ ทำเพื่อทดแทนฟันแท้ของคนไข้ที่เสียไปด้วยอุบัติเหตุ ✅✅ เคล็ดลับในการดูแลตัวเองในช่วงพักฟื้นหลังการผ่าตัด ✅✅ การดูแลตัวเองหลังการฝังรากเทียมถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะกระบวนการฝังรากเทียมนั้นมีราคาแพง ต้องอาศัยความละเอียดและรอบคอบในการทำ เพราะต้องฝังชิ้นโลหะลงไปในเหงือกและนำซี่ฟันปลอมใส่ทับตามลงไป ง่ายๆคือจะสามารถใช้งานได้เหมือนกับฟันแท้ๆ ดังนั้นหากคนไข้ปล่อยปละละเลย ไม่ใส่ใจดูแลหลังจากผ่าตัดเสร็จ การฝังรากเทียมก็จะเกิดการไม่ปลอดภัยได้ เช่น ซี่ฟันแตก...