การฝังรากฟันเทียม มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่

การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม คือ ผู้เข้ารับการรักษาที่มีฟันแตก หัก หรือบิ่น หรือผู้เข้ารับการรักษาที่สมควรได้รับการถอนฟันจากทันตแพทย์ และทำรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป

รากฟันเทียม มีอันตรายหรือไม่

การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม อาจจะมีความกังวลในเรื่องของการอักเสบ ติดเชื้อหรือการดูแลตัวเอง ภายหลังจากการผ่าตัด และอยู่ในการดูแลของทันตแพทย์

ฝังรากฟันเทียม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กำหนดตำแหน่งแม่นยำ ลดอันตรายและอัตราการบาดเจ็บ

ฝังรากฟันเทียม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กำหนดตำแหน่งแม่นยำ ลดอันตรายและอัตราการบาดเจ็บ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยในการฝังรากฟันเทียม

ความเสี่ยงในการรักษาด้วยการผ่าตัด ฝังรากฟันเทียม

ความเสี่ยงในการรักษาด้วยการผ่าตัด ฝังรากฟันเทียม คือ ภาวการณ์ติดเชื้อ ในบริเวณที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียม หากมีการติดเชื้อ ต้องรีบวางแผน

ระยะเวลาการสมานของกระดูกขากรรไกร ในการ ฝังรากฟันเทียม

ระยะเวลาการสมานของกระดูกขากรรไกร ในการ ฝังรากฟันเทียม ภายในวันแรกหลังการผ่าตัดควรจะระมัดระวังบาดแผลให้มากเป็นพิเศษ และควรรับประทานอาหารชนิดเหลวเท่านั้น

เหตุผลที่ “กระดูกฟัน” เกิดการละลาย !

การฝังรากฟันเทียมนั้น จะทำให้กระดูกฟันไม่ละลาย ทั้งยังสามารถทำให้คุณกลับมามีฟันที่เรียงตัวสวยเป็นธรรมชาติ และสามารถใช้งานรากฟันเทียมได้เสมือนกับฟันธรรมชาติ

ความน่าเชื่อถือ ในการฝังรากฟันเทียม !

การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนั้น มีความสะดวกสบายมากกว่า ผู้เข้ารับการรักษาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น รับประทานอาหารได้หลากหลายยิ่งขึ้น

วิธีการดูแล หลังจากการปลูกกระดูกฟัน !

การปลูกกระดูกฟันนั้นมีการนำกระดูกหลายชนิดเพื่อนำมาใช้ปลูกถ่ายในกระดูกขากรรไกร ขึ้นอยู่ทันตแพทย์ว่าจะใช้กระดูกชนิดใดให้กับผู้เข้ารับการรักษา แต่กระดูกของผู้เข้ารับการรักษาเอง

ระยะเวลา “ปลูกกระดูกฟัน” ก่อนฝังรากฟันเทียม ?

ภายหลังจากผู้เข้ารับการรักษาได้รับการปลูกกระดูกแล้ว จะต้องมีการพักฟื้นเพื่อให้กระดูกมีความแข็งแรง แต่ในปัจจุบันการปลูกถ่ายกระดูกสามารถทำควบคู่ไปกับการฝังรากฟันเทียมได้เลย

ต้นเหตุการเกิดความล้มเหลว ในการฝังรากฟันเทียม

อัตราการความสำเร็จในการฝังรากรากเทียม ในปัจจุบันสูงถึง 98% แต่ก็ยังมีบางกรณีที่ทำให้เกิดปัญหา เนื่องจากมีแรงกดมากเกินไปจากการใส่รากฟันเทียม อาจจะทำให้เกิดการอักเสบ