การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

รากฟันเทียมคือการใส่ฟันทดแทนฟันเดิมที่สูญเสียไปแบบติดแน่น โดยการฝังรากฟันเทียม คือการผ่าตัดที่นำโลหะผสมหรือโครงฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกรภายใต้เหงือกเพื่อใช้แทนรากฟันธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีการใส่ฟันทดแทนที่ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานยาวนาน และให้ความรู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ