ฝังรากฟันเทียม ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหม

ฝังรากฟันเทียม ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหม จะต้องงดรับประทานอาหารที่มีความแข็ง ความเหนียว หรืออาหารที่ต้องใช้แรงในการบดเคี้ยวอาหารค่อนข้างมาก