เหงือกร่น มีสาเหตุมาจากอะไร

อาการเหงือกร่นนั้น สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่ที่ร้ายแรงที่สุดคือ เกิดจากโรคปริทันต์ ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดเหงือกร่นแล้วยังนำมาสู่ปัญหาอื่นๆที่ร้ายแรงตามมาได้ จนอาจทำให้สูญเสียฟันได้ ส่วนสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดเหงือกร่น ได้แก่ การดูแลรักษาความสะอาดฟันที่ผิดวิธี เกิดอาการบาดเจ็บที่เหงือก โรคปริทันต์อักเสบ การสูบบุหรี่